Kallio Eeva K., erikoistutkija

PsT, dosentti
Kallio Eeva K., erikoistutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4254
Huone:
RUU D330

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3950-6554 
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4595130

Eevan pääkiinnostuksen kohteet ovat aikuisen kognitiivinen kehitys ja viisauden tutkimus  teoreettisena, filosofis-psykologisena ilmiönä: häntä kiinnostavat psykologisten ja kasvatustieteellisten käsitteiden perusteet ja tieteenhistoria. Hän toimii aikuisiän kognitiivisen kehityksen dosenttina Jyväskylän yliopistossa ja aikuisen psyykkisen kehityksen dosenttina Tampereen yliopistossa.  Eeva on osallistunut aktiivisesti ja laajasti suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänen toimittamansa teos Ajattelun kehitys aikuisuudessa-kohti moninäkökulmaisuutta (2016) on alueensa ensimmäinen suomenkielinen teos lukuisine painoksineen (6 paperipainosta ja elektroninen painos). Lisäksi hän on perustajajäsen ja kunniapresidentti eurooppalaisessa aikuisuuden kehityspsykologian kattojärjestössä (ESRAD). Lisäksi Oxford University Online - bibliografiassa  (2013/2018) aikuisuuden psykologista kognitiivista kehitystä koskevassa osassa on maininta hänen artikkelistaan yhtenä alan tärkeistä artikkeleista. Hän toimii  Integral Review - lehden toimituskunnassa.  Viimeisimmät julkaistut kirjat ovat  (Ed., 2020, Development of adult thinking: Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (Routledge) ja Viisaus-käyttäjän opas -teos yhdessä Jenni Spännärin kanssa.

Projektit:

Workbiographies of later age- multi-dimensional analysis of wisdom. (Signe and Ane Gyllenberg Foundation) (With PhD Markku Leinonen)

J. Comenius, schools of life and wisdom (Kordelin foundation) (Group: Eeva Kallio, PhD Markku Leinonen, PhD Anita Malinen and PhD Katja Pynnönen) 

Integrating Education and Work in Higher Education: Development of professional expertise, agancy and generic skills. Teaching wisdom skills in university. (Ministry of Education and Culture).  (With Prof. Päivi Tynjälä, Adj. prof. Hannakaisa Isomäki, FM Anu Virtanen)

Finnish "forest kindergardens" and  its impact on wisdom (With Terhi Ek) (Metsämiesten säätiö foundation)

Development of wisdom as part of academic professionalism (Akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen - AAKE) (The Centre for Multilingual Academic Communication (Movi), Päivi Tynjälä, Anne Virtanen)

Tutkimusryhmät:

Viisaus ja oppiminen (tutkimustiimin vetäjä)