20.11.2018

Kallio Eeva K., erikoistutkija

PsT, dosentti
Kallio Eeva K., erikoistutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4254
Huone:
RUU D330

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3950-6554 

Eevan pääkiinnostuksen kohteet ovat aikuisen kognitiivinen kehitys ja viisauden tutkimus  teoreettisena, filosofis-psykologisena ilmiönä: häntä kiinnostavat psykologisten ja kasvatustieteellisten käsitteiden perusteet ja tieteenhistoria. Hän toimii aikuisiän kognitiivisen kehityksen dosenttina Jyväskylän yliopistossa ja aikuisen psyykkisen kehityksen dosenttina Tampereen yliopistossa.  Eeva on osallistunut aktiivisesti ja laajasti suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänen toimittamansa teos Ajattelun kehitys aikuisuudessa-kohti moninäkökulmaisuutta (2016) on alueensa ensimmäinen suomenkielinen teos lukuisine painoksineen (6 paperipainosta ja elektroninen painos). Lisäksi hän on perustajajäsen ja kunniapresidentti eurooppalaisessa aikuisuuden kehityspsykologian kattojärjestössä (ESRAD). Lisäksi Oxford University Online - bibliografiassa  (2013/2018) aikuisuuden psykologista kognitiivista kehitystä koskevassa osassa on maininta hänen artikkelistaan yhtenä alan tärkeistä artikkeleista. Hän toimii   Developments-lehden toimitusneuvostossa - pitkäaikaisessa yhteistyössä prof. Michael Commonsin kanssa, kuten myös myös lehden Integral Review -toimituskunnassa.   Hän toimittaa parhaillaan kirjaa aikuisen ajattelun kehityksestä psykologian, aikuiskasvatuksen ja inhimillisten resurssien näkökulmasta (Routledge). 

Projektit:

Adult cognitive development, learning and human resources  (book, Routledge) (Eeva Kallio, Ed.)

Workbiographies of later age- multi-dimensional analysis of wisdom. Signe and Ane Gyllenberg Foundation. (With PhD Markku Leinonen and  Tuija Bäck)

J. Comenius, schools of life and wisdom (Kordelin foundation) (Group: Eeva Kallio, PhD Markku Leinonen, PhD Anita Malinen and PhD Katja Pynnönen) 

Integrating Education and Work in Higher Education: Development of professional expertise, agancy and generic skills. Teaching wisdom skills in university. Ministry of Education and Culture.  (With Prof. Päivi Tynjälä, Adj. prof. Hannakaisa Isomäki)

Tutkimusryhmät:

Viisaus ja oppiminen (tutkimustiimin vetäjä)