Kallio Eeva K., erikoistutkija

PsT, dosentti
Kallio Eeva K., erikoistutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4254
Huone:
RUU D330

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3950-6554 
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4595130

Eevan pääkiinnostuksen kohteet ovat aikuisen kognitiivinen kehitys ja viisauden tutkimus  teoreettisena, filosofis-psykologisena ilmiönä: häntä kiinnostavat psykologisten ja kasvatustieteellisten käsitteiden perusteet ja tieteenhistoria. Hän toimii aikuisiän kognitiivisen kehityksen dosenttina Jyväskylän yliopistossa ja aikuisen psyykkisen kehityksen dosenttina Tampereen yliopistossa.  Eeva on osallistunut aktiivisesti ja laajasti suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänen toimittamansa teos Ajattelun kehitys aikuisuudessa-kohti moninäkökulmaisuutta (2016) on alueensa ensimmäinen suomenkielinen teos lukuisine painoksineen (6 paperipainosta ja elektroninen painos; 7 painos vuonna 2023). Lisäksi hän on perustajajäsen ja kunniapresidentti eurooppalaisessa aikuisuuden kehityspsykologian kattojärjestössä (ESRAD). Lisäksi Oxford University Online - bibliografiassa  (2013/2018) aikuisuuden psykologista kognitiivista kehitystä koskevassa osassa on maininta hänen artikkelistaan yhtenä alan tärkeistä artikkeleista. Hän toimii  Integral Review - lehden toimituskunnassa.  Viimeisimmät julkaistut kirjat ovat  (Ed., 2020, Development of adult thinking: Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning (Routledge) ja Viisaus-käyttäjän opas -teos yhdessä Jenni Spännärin kanssa.

Projektit:

Tutkimusryhmät:

Viisaus ja oppiminen (tutkimustiimin vetäjä)