22.07.2018

Kallio Eeva K., erikoistutkija

PsT, dosentti
Kallio Eeva K., erikoistutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4254
Huone:
RUU D330

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3950-6554 

Eevan pääkiinnostuksen kohteet ovat aikuisen kognitiivinen kehitys ja viisauden tutkimus  teoreettisena, filosofis-psykologisena ilmiönä: häntä kiinnostavat psykologisten ja kasvatustieteellisten käsitteiden perusteet ja tieteenhistoria. Hän toimii aikuisiän kognitiivisen kehityksen dosenttina Jyväskylän yliopistossa ja aikuisen psyykkisen kehityksen dosenttina Tampereen yliopistossa.  Eeva on osallistunut aktiivisesti ja laajasti suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänen toimittamansa teos Ajattelun kehitys aikuisuudessa-kohti moninäkökulmaisuutta (2016) on alueensa ensimmäinen suomenkielinen teos lukuisine painoksineen yhdessä vuodessa. Lisäksi hän on perustajajäsen ja kunniapresidentti eurooppalaisessa aikuisuuden kehityspsykologian kattojärjestössä (ESRAD). Lisäksi Oxford University Online - bibliografiassa  (2018) aikuisuuden psykologista kehitystä koskevassa osassa on maininta hänen artikkelistaan yhtenä alan tärkeistä artikkeleista. Hän toimii Developments-lehden toimitusneuvostossa. Eeva on jäsen mm. suomalaisten filosofisten praktikkojen FIVE-järjestössä. Hän toimittaa parhaillaan kirjaa aikuisen ajattelun kehityksestä psykologian, aikuiskasvatuksen ja inhimmillisten resurssien näkökulmasta (Routledge). 

Viisaus ja oppiminen (tutkimustiimin vetäjä)