WP1 Viisauden perusteet

Mitä on käytännön viisaus filosofisista, psykologisista, sosiologisista ja kasvatustieteellisistä näkökulmista?

 

Miten näistä näkökulmista voidaan tukea viisaiden käytäntöjen kehittymistä työelämässä ja korkeakoulutuksessa?

 

WP 1 on jaettu kahteen toisiinsa liittyvään alahankkeeseen:

WP1A Viisauden psykologiset perusteet
WP1A johtaja: Eeva K. Kallio
Ydintiimi: Kristjan Kristjansson, Päivi Tynjälä, Anu Virtanen

WP1B Viisauden käytäntöteoreettiset perusteet
WP1B johtaja: Hannu L. T. Heikkinen
Ydintiimi: Rauno Huttunen, Stephen Kemmis, Kathleen Mahon, Jane Wilkinson