ECF4CLIM

Mikä on ECF4CLIM?

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tutkia yksilöiden ja yhteisöjen kestävyysosaamista (Sustainability Competences). ECF4CLIM tulee hankkeen nimestä A EUROPEAN COMPETENCE FRAMEWORK FOR A LOW CARBON ECONOMY AND SUSTAINABILITY THROUGH EDUCATION.

Hankkeen kansainvälinen sivusto: https://www.ecf4clim.net/

ECF4CLIMlogo.png

Hanketta rahoittaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Green Deal, joka toimii Euroopan tiekarttana vihreään siirtymään. 

Tutkimusryhmä (KTL)

Hannu L. T. Heikkinen (PI)  
Terhi Nokkala (co-PI)
Anna Lehtonen
Niina Mykrä

Hankeaika

1.10.2021 – 30.9.2025

Kokonaisrahoitus 

4,9 M €
KTL osuus 1 M €

thumbnail_EU-LIPPU.png

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 10103650.

Mistä kestävyysosaaminen on tehty?

Kestävyysosaaminen tarkoittaa niitä tietoja, taitoja ja asenteita, joita tarvitsemme kestävämpään elämänmuotoon siirtymiseksi.  Tällaista osaamista tarvitaan sekä jokaiselta ihmiseltä että yhteisöiltä.

ECF4CLIM-hankkeessa suunnitellaan, testataan ja validoidaan kestävyysosaamisen kuvaus osaksi eurooppalaista osaamisen viitekehystä (European Competence Framework, ECF).

Hanke rakentaa kestäviä käytäntöjä:

  • kehittää koulutuksen käytäntöjä ilmastonmuutosta vastaan ja kestävän elämäntavan puolesta
  • edistää muutosta kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vakaalle pohjalle.

Osallisuuteen perustuva toimintatapa

Hankkeella on monitieteinen, ihmisten aktiiviseen osallisuuteen perustuva lähestymistapa. Hankkeessa sovelletaan osallistavaa toimintatutkimuksen (Participatory Action Research) ja kansalaistieteen (Citizen Science) menetelmiä. Tutkijat tekevät läheistä yhteistyötä mukana olevien koulujen ja yliopistojen kanssa, ja kestävyysosaamista hahmotellaan myös joukkoistavia verkkopohjaisia työtapoja käyttäen.  

Jyväskylän yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana tutkimuslaitoksia Espanjasta, Kreikasta, Portugalista, Romaniasta ja Unkarista. Hanketiimi on mukana Jyväskylän yliopiston OPS-työssä tukemassa Vastuullinen asiantuntijuus ja kestävä kehitys -teemaa sekä  JYU.Wisdom - resurssiviisausyhteisössä.

application/pdf ECF4CLIM-Tutkimustiedote&tietosuojailmoitus.pdf