ECF4CLIM

GW_SoMe_main_EN_1200x675.png

AJANKOHTAISTA

1.6.2022 Green Week -työpaja:
JYU.Wisdom Lunch Colloquium: Towards a Dream University


Mikä on ECF4CLIM?

ECF4CLIM on lyhenne, joka tulee hankkeen koko nimestä A EUROPEAN COMPETENCE FRAMEWORK FOR A LOW CARBON ECONOMY AND SUSTAINABILITY THROUGH EDUCATIONHankkeessa pyritään kehittämään koulutusta kestävän elämäntavan edistämiseksi. Tavoitteena on luoda kuvaus kestävyysosaamisesta (Sustainability Competences), jollaista kaikki eurooppalaiset tarvitsevat. 

Hankkeen kansainvälinen sivusto: https://www.ecf4clim.net/

ECF4CLIMlogo.png

Hanketta rahoittaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, joka toimii Euroopan tiekarttana vihreään siirtymään. 

Jyväskylän yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana tutkimuslaitoksia Espanjasta, Kreikasta, Portugalista, Romanista ja Unkarista. Hanketiimi on mukana Jyväskylän yliopiston JYU.Wisdom - resurssiviisausyhteisössä.  

Tutkimusryhmä (KTL)

Hannu L. T. Heikkinen (PI)  
Terhi Nokkala (co-PI)

Anna Lehtonen
Niina Mykrä

Hankeaika

1.10.2021 – 30.9.2025

Kokonaisrahoitus 

4,9 M €
KTL osuus 1 M €

thumbnail_EU-LIPPU.png

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 10103650.

Mistä kestävyysosaaminen on tehty?

Kestävyysosaaminen tarkoittaa niitä tietoja, taitoja ja asenteita, joita tarvitsemme kestävämpään elämänmuotoon siirtymiseksi.  Tällaista osaamista tarvitaan sekä jokaiselta ihmiseltä että yhteisöiltä.

ECF4CLIM-hankkeessa suunnitellaan, testataan ja validoidaan kestävyysosaamisen kuvaus osaksi eurooppalaista osaamisen viitekehystä (European Competence Framework, ECF).

Hanke rakentaa kestäviä käytäntöjä:

  • kehittää koulutuksen käytäntöjä ilmastonmuutosta vastaan ja kestävän elämäntavan puolesta
  • edistää muutosta kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vakaalle pohjalle.

Osallisuuteen perustuva toimintatapa

Hankkeella on monitieteinen, ihmisten aktiiviseen osallisuuteen perustuva lähestymistapa. Hankkeessa sovelletaan osallistavaa toimintatutkimuksen (Participatory Action Research) ja kansalaistieteen (Citizen Science) menetelmiä. Tutkijat tekevät läheistä yhteistyötä mukana olevien koulujen ja yliopistojen kanssa, ja kestävyysosaamista hahmotellaan myös joukkoistavia verkkopohjaisia työtapoja käyttäen.  

Hankkeen tavoitteet

  1. Tehdä alustava luonnos kestävyysosaamisen kuvauksesta (ECF for Climate Change and Sustainable Development) hyödyntäen aikaisemmin julkaistuja kuvauksia sekä soveltamalla joukkoistavia ja osallisuusperustaisia menetelmiä, joiden kautta opettajat ja opiskelijat osallistuvat niiden tuottamiseen. Käytämme ponnahduslautana GreenComp-viitekehystä (JRC 2022). FI-GreenComp.pptx

  2. Hahmottaa, millaisella tasolla kestävyysosaaminen on tällä hetkellä kouluissa ja oppilaitoksissa. Perustason analyysi tehdään tarkastellen sekä yksilöiden ja että yhteisöjen toimintaa. Samalla kehittyy parempi ymmärrys siitä, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun kestävyysosaamista arvioidaan - toisin sanoen pyritään löytämään toimivia kestävyysosaamisen indikaattoreita. 

  3. Toteuttaa interventioita eli muutokseen tähtääviä toimia, joiden avulla tuetaan kestävyysosaamisen kehittymistä. Nämä interventiot voivat perustua teknisiin ratkaisuihin, organisaatioiden kehittämiseen tai pyrkimykseen muuttaa ihmisten käyttäytymistä.

  4. Arvioida, millä tavoin näillä interventioilla voidaan edistää kestävyysosaamista.

  5. Validoida edellä kuvatun prosessin tuloksena syntynyt kestävyysosaamisen kuvaus eli tarkastella, kuinka se täyttää sille asetetut vaatimukset, sopii aiottuun käyttötarkoitukseen ja osaksi yleistä eurooppalaista osaamisviitekehystä.

 

application/pdf ECF4CLIM-Tutkimustiedote&tietosuojailmoitus.pdf