Nokkala Terhi, yliopistotutkija

HT, dosentti (hallintotiede, erit. korkeakouluhallinto)
Nokkala Terhi, yliopistotutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4270
Huone:
RUU A337

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2381-7825
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4638894

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue
Korkeakoulututkimuksen tiimi (HIEST)
Ekososiaalinen kestävyys ja koulutus -tiimi

Asiantuntemusalueet

Terhi Nokkala työskentelee yliopistotutkijana Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hänen tutkimuskiinnostuksensa liittyy erityisesti korkeakoulutuksen yhteiskunnallisiin ja korkeakoulupoliittisiin kysymyksiin. Nokkala on tutkinut mm korkeakoulutuksen kansainvälistymistä kilpailullisessa tietoyhteiskunnassa, akateemiset uria ja tutkimusyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sekä yliopistoautonomiaa eri maissa. Viime aikoina Nokkala on perehtynyt myös kestävään kehitykseen liittyviin koulutuskysymyksiin. Metodologisesti Nokkalan tutkimus painottuu diskurssianalyysiin ja kansainväliseen vertailevaan tutkimukseen.

Terhi Nokkalalla on toimitustehtäviä mm. Higher Education -lehdessä ja Internationalisation of Higher Education – policy and practice -lehdessä. Aikaisempaa toimituskokemusta hänellä on mm. Springerin Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions -teoksessa; European Journal of Higher Education –lehdessä sekä Journal for the Study of Postsecondary and Tertiary Education -lehdessä. Ennen siirtymistään Jyväskylän yliopistoon vuonna 2010 Terhi on työskennellyt mm. Tampereen yliopistossa ja Surreyn yliopistossa Iso-Britanniassa; sekä toiminut vierailevana tutkijana Twenten yliopistossa Alankomaissa ja Bristolin yliopistossa Iso-Britanniassa.  Syksyn 2012 hän vietti virailevana tutkijana Austrian Institute of Technology -tutkimuslaitoksessa Wienissä.

CV

Tutkimushankkeita