Nokkala Terhi, yliopistotutkija

HT, dosentti (hallintotiede, erit. korkeakouluhallinto)
Nokkala Terhi, yliopistotutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4270
Huone:
RUU A325.2

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2381-7825
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4638894

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue
Korkeakoulututkimuksen tiimi (HIEST)

Asiantuntemusalueet

Terhi Nokkala työskentelee yliopistotutkijana Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hänen tutkimuskiinnostuksensa liittyy erityisesti korkeakoulutuksen yhteiskunnallisiin ja korkeakoulupoliittisiin kysymyksiin.  Nokkala on tutkimut mm korkeakoulutuksen kansainvälistymistä kilpailullisessa tietoyhteiskunnassa,  akateemiset uria ja tutkimusyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sekä yliopistoautonomiaa eri maissa. Metodologisesti Nokkalan tutkimus painottuu diskurssianalyysiin ja kansainväliseen vertailevaan tutkimukseen. 

Terhi Nokkalalla on toimitustehtäviä mm. Springerin Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions -teoksessa;  Internationalisation of Higher Education – Developments in the European Higher Education Area and Worldwide -lehdessä sekä European Journal of Higher Education -lehdessä. Nokkala toimi aiemmin toimittajana Journal for the Study of Postsecondary and Tertiary Education -lehdessä. Ennen siirtymistään Jyväskylän yliopistoon vuonna 2010 Terhi on työskennellyt mm. Tampereen yliopistossa ja Surreyn yliopistossa Iso-Britanniassa; sekä toiminut vierailevana tutkijana Twenten yliopistossa Alankomaissa ja Bristolin yliopistossa Iso-Britanniassa.  Syksyn 2012 hän vietti virailevana tutkijana Austrian Institute of Technology -tutkimuslaitoksessa Wienissä.

CV

Tutkimushankkeita