Kandipalaute- ja uraseurantakyselyjen analysointi ja raportointi (UNIFI)

Hankkeessa toteutetaan Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n toimeksiannosta vuosina 2018, 2019 ja 2020 kerättyjen kandipalautekyselyjen (n=33285), sekä maisterien (n=18867) ja tohtorien (n=2569) uraseurantakyselyjen aineistojen analysointi ja raportointi.

Tutkimusraportti  ja  julkistustilaisuus  15.10.2021

Tiimin jäsenet