Markkanen Ilona, tutkijatohtori

TtT
Markkanen Ilona, tutkijatohtori
Puhelinnumero:
+358 400 614 873
Huone:
RUU A423

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4685-8371
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4462829

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue
Koulutuksen arviointi -tutkimustiimi

Ilona Markkanen työskentelee tutkijatohtorina koulutuksen arvioinnin kansainvälisissä hankkeissa (mm. TALIS). Markkanen on mukana myös VISIOS-hankkeessa, jossa tutkitaan vihreän siirtymän osaamistarpeita suomalaiselle yhteiskunnalle ja työelämälle sekä Erasmus+-rahoitetussa Promentors-hankkeessa, jossa on tarkoituksena kehittää israelilaisten koulutusjärjestelmän mentorointikäytänteitä.

Tutkimusalueet

  • lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys
  • mentorointi
  • opettajan ammatillinen kehittyminen

Projektit