Markkanen Ilona, projektitutkija

TtM
Markkanen Ilona, projektitutkija
Puhelinnumero:
+358 400 614 873
Huone:
RUU D3

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4685-8371
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4462829

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt 
-painoalue
Opettajana kehittyminen -tiimi

Ilona Markkanen työskentelee projektitutkijana Verme2 -hankkeessa, jossa kehitetään opetusalalle toimintatutkimuksen avulla uutta täydennyskoulutuksen lähestymistapaa: vertaisryhmämentorointia.

Väitöskirjatutkimuksessaan Markkanen on keskittynyt tarkastelemaan nuorten kokemuksia ja käsityksiä psykososiaalisesta kouluympäristöstä ja niiden yhteyksiä nuorten hyvinvointiin ja terveyteen. 

Tutkimusalueet

  • mentorointi
  • opettajan ammatillinen kehittyminen
  • lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys

Projektit