Salminen Timo, projektitutkija

Salminen Timo, projektitutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 3649
Huone:
RUU A326.2

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7798-3779
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4625034

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue
Korkeakoulututkimuksen tiimi HIEST

Asian­tun­ti­juus

Hank­kee­t

  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus opetussuunnitelmissa. EduFuturan kehittämishanke, 1.1.2021 - 31.12.2021 (vastuullinen johtaja Päivikki Jääskelä) (osaprojektityö)
  • AAKE, Tutkimusperustainen viestintä- ja kieliopintojen kehittäminen -hanke, 1.1.2020 - 31.12.2022 (vastuullinen johtaja Päivi Tynjälä) (osaprojektityö)
  • Opetussuunnitelmatyön 2018-2020 arviointi Jyväskylän yliopistossa (yliopiston sisäinen hanke)
  • TRY - Toinen reitti yliopistoon
  • SISU - Siirtymät sujuviksi: lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö (VN-TEAS -hanke)
    • Hankkeen loppuraportti:
      Sakari Ahola, Helena Aittola, Timo Salminen, & Jenny Spoof (2020).  Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:3. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-823-6