Häkkinen Päivi, Laitoksen varajohtaja, professori

Häkkinen Päivi, Laitoksen varajohtaja, professori
Puhelinnumero:
+358 40 584 3325
Huone:
RUU D335

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6616-9114
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4571996
Skype: paivi.m.h.hakkinen

Laitoksen varajohtaja, tutkimuksen kehittäminen
Professori (tietoteknologian opetuskäyttö)
Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalueen johtaja
Oppiminen ja teknologia -tiimi
Opetus, oppiminen ja opiskelu yliopistossa -tiimi
Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskus (MultiLeTe)
Human Technology -lehden toimituskunnan jäsen (2015-2019), päätoimittaja (2012-2014)

Päivi Häkkinen työskentelee professorina ja varajohtajana Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Hänen työnsä kohdistuu tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön alueelle, erityisesti yhteisöllisen teknologian rooliin oppimisen, ongelmanratkaisun ja arvioinnin tukena. Viime aikoina hän on tutkinut myös oppimisanalytiikan mahdollisuuksia opiskelijoiden toimijuuden ja teknologiatuettujen oppimisympäristöjen laadun arvioinnissa sekä virtuaalitodellisuuden lisäarvoa oppimisen näkökulmasta.

Tutkimusalueet

  • Yhteisöllinen oppiminen ja teknologia
  • Yhteisöllisen ongelmanratkaisutaidon arviointi
  • Oppijalähtöiset oppimisympäristöt
  • Oppimisanalytiikka
  • Virtuaalitodellisuus oppimisen tukena

Tutkimusprojektit