Honkimäki Sanna, amanuenssi

KM
Honkimäki Sanna, amanuenssi
Puhelinnumero:
+358 40 805 4807
Huone:
RUU D323.5

Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4558775

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue
Opetus, opiskelu ja oppiminen yliopistossa -tutkimustiimi

Tutkimusaiheet ja -projektit

  • Opetussuunnitelmatyön prosessi yliopistossa. Tutkimus on alkanut Jyväskylän yliopiston vuosien 2015-2017 opetussuunnitelmatyön arvioinnilla, joka on raportoitu. Tutkimus jatkuu arvioinnissa kyselystä ja haastatteluista saatujen kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten aineistojen jatkoanalysoinnilla.
  • Yliopisto-opiskelijoiden ohjaus opintojen alkuvaiheessa.
  • Ohjauksen ja oppimistulosten yhteys yliopisto-opiskelijoilla. www.jyu.fi/uno/palaute