Suomalaislasten ja -nuorten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen sekä lukutaito kansainvälisessä vertailussa

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ja PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ovat kansainvälisiä koulusaavutustutkimuksia. TIMSS-tutkimuksissa arvioidaan 4.- ja 8.-luokkalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaamista.

PIRLS-tutkimuksissa puolestaan arvioinnin kohteena on 4.-luokkalaisten lukutaito. Molempia hankkeita koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Lue lisää...