Nissinen Kari, yliopistotutkija

FT (tilastotiede)
Nissinen Kari, yliopistotutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4268
Huone:
RUU A437

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5064-2552
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4439547

Tutkimustiimit

Asiantuntijuusalueet

  • Lineaariset mallit
  • Sekamallit ja monitasomallit
  • Survey-menetelmät
  • Monimuuttujamenetelmät
  • Kansainvälisten arviointitutkimusten (large-scale assessments) metodologia

Tärkeimmät tehtävät

  • Tutkimusaineistojen tilastolliset analyysit ja niihin liittyvät asiantuntijatehtävät
  • Data manager (PISA 2015, PISA 2018, PISA 2022)

Hankkeita