Puhakka Eija, projektipäällikkö

YTM, aineistokoordinaattori
Puhakka Eija, projektipäällikkö
Sähköposti:
eija.puhakka@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 400 545 105
Huone:
RUU A438 ja Opinkivi 143

Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4582332

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta - painoalue

Tiimit

Tärkeimmät hankkeet

TALIS - Teaching and Learning International Survey
TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study
PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study
PISA - Programme for International Student Assessment
ICCS - International Civic and Citizenship Education Study
ICILS - International Computer and Information Literacy Study

Keskeisimmät tehtävät 

Kansainvälisten arviointihankkeiden Data Manager -tehtävät
Kansainvälisten arviointihankkeiden Sampling Manager -tehtävät
Otantakehikot ja otantamenetelmät
Tiedonkeruujen koordinoinnit
KATI-tiimin johtaminen