Ahonen Arto K., yliopistotutkija

KT, dosentti (koulutuksen arviointi)
Ahonen Arto K., yliopistotutkija
Puhelinnumero:
+358 40 839 4209
Huone:
RUU A435

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0688-5327
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4609550

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue
Koulutuksen arviointi - tutkimustiimi

Arto K. Ahonen toimii PISA-tutkimuksen kansallisena tutkimusjohtajana. Tutkimusten koordinoinnoin ohella hän keskittyy PISAn aineistoja hyödyntäviin analyyseihin ja tutkimustyöhön. Näistä tuoreimpana Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama  DigiConsumers-hanke, jossa hyödynnetään PISA 2018 talousosaamisen aineistoa. Tämän lisäksi tutkimuskohteena on yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun arviointi sekä 2000-luvun taitojen arviointi ja oppiminen. Myös koululaisten psykososiaalinen hyvinvoinnin tutkimus sekä koulun toimintakulttuuri ja pedagogiset käytänteet ovat olleet tutkimusaiheita ja mielenkiinnon kohteita.

Tutkimusprojektit