06.10.2018

Ahonen Arto K., yliopistotutkija

KT
Ahonen Arto K., yliopistotutkija
Puhelinnumero:
+358 40 839 4209
Huone:
RUU A425

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0688-5327

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue
Koulutuksen arviointi - tutkimustiimi

Arto K. Ahonen toimii PISA-tutkimuksen kansallisena tutkimusjohtajana. Tutkimusten koordinoinnoin ohella hän keskittyy PISAn aineistoja hyödyntäviin analyyseihin ja tutkimustyöhön. Tämän lisäksi tutkimuskohteena on yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun arviointi sekä 2000-luvun taitojen arviointi ja oppiminen. Myös koululaisten psykososiaalinen hyvinvoinnin tutkimus sekä koulun toimintakulttuuri ja pedagogiset käyntänteet ovat olleet tutkimusaiheita ja mielenkiinnon kohteita.

Tutkimusprojektit