31.05.2018

Ahonen Arto K., yliopistotutkija

KT, PISA 2018 kansallinen koordinaattori
Ahonen Arto K., yliopistotutkija
Puhelinnumero:
+358 40 839 4209
Huone:
RUU A425

Tutkimusintressit

Arviointi, Yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun arviointi, 2000-luvun taitojen arviointi ja oppiminen, koululaisten psykososiaalinen hyvinvointi, vertaileva tutkimus, koulun toimintakulttuuri ja pedagogiset käyntänteet

Tutkimusprojektit