Pöysä-Tarhonen Johanna, yliopistotutkija

PhD, dosentti (kasvatustiede, erit. oppimisympäristöt)
Pöysä-Tarhonen Johanna, yliopistotutkija
Puhelinnumero:
+358 400 248 124
Huone:
RUU D337

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6614-0098
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4635774

Tutkimukseni kohdistuu yhteisöllisen oppimisen prosessien ja niiden arvioinnin monimenetelmäiseen tutkimukseen teknologiaperustaisissa oppimisympäristöissä. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää vastaamaan laadukkaan (yhteisöllisen) oppimisen ja arvioinnin haasteisiin uusissa oppimisympäristöissä.

Toimin väitöskirjatöiden ohjaajana oppimisen ja teknologian aihealueilla sekä ohjaan myös luokanopettajaopiskelijoiden opinnäytetöitä Tulevaisuuden koulu, digitalisaatio ja oppimisympäristöt aihealueilta Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa, Opettajankoulutuslaitoksella.

 

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue 

Oppiminen ja teknologia -tutkimustiimi

Viimeaikaiset hankkeet:

Collaborative problem solving and online inquiry: Skills, processes and neural basis (CoPSOI)

Konsortiohanke (Suomen Akatemia, 2018-2022), PI Prof. Paavo Leppänen, Psykologian laitos, JYU, PI Prof.  Päivi Häkkinen, Koulutuksen tutkimuslaitos

Preparing teacher students for 21st century learning practices: Ways of thinking and working (PREP21), Suomen Akatemia 2014-2017 (blog)

Asiantuntijuusalueet

  • Yhteisöllinen oppiminen ja toiminta
  • Yhteisöllisen oppimisen ja ongelmanratkaisun taidot ja niiden arviointi teknologiatuetusti
  • Teknologiatuetut, hajautetut oppimisympäristöt