Kettunen Jaana, Laitoksen varajohtaja, tutkimusprofessori

FT, KM, tutkimusprofessori
Kettunen Jaana, Laitoksen varajohtaja, tutkimusprofessori
Puhelinnumero:
+358 40 805 4255
Huone:
RUU A322

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9285-9693
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4632174

Laitoksen varajohtaja, henkilöstön kehittäminen
Tutkimusprofessori

Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue
Elinikäisen ohjauksen -tutkimustiimi

Jaana Kettunen työskentelee tutkimusprofessorina Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Hän on keskittynyt tutkimuksissaan elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikkaan, monialaisten palvelujärjestelyjen kehittämiseen ja arviointiin sekä erityisesti tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäytön edistämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäyttöön keskittyneessä tutkimuksessaan Kettunen on tarkastellut erityisesti sen roolia elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikassa, ohjausjärjestelyissä, ohjaajien ammattikäytännöissä ja tarvittavasta osaamisesta ohjauspalveluissa. Hän on aktiivisesti edistänyt tutkimustulosten hyödynnettävyyttä käytännössä. Kettusella on sekä merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjausalan asiantuntijatehtäviä, että laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Näihin on liittynyt toimeksiantoja sekä julkaisuja yhteistyössä Euroopan komission, EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen, Euroopan koulutussäätiön, OECDn, ILOn ja Unesco kanssa.