Opet­ta­ja­na ke­hit­ty­mi­nen


Hankkeet

  • Verme2
  • Osaava Verme
  • TALIS Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus

    TALIS-tutkimuksessa selvitetään opettajien ja rehtoreiden käsityksiä omasta ammatillisesta kehittymisestä, koulun työskentelyilmapiiristä ja johtamisesta sekä niiden vaikutuksista opetukseen ja oppimiseen. Suomi osallistuu tähän OECD:n johtamaan tutkimukseen yhdessä yli 45 muun maan kanssa. Tutkimuksen kohteena Suomessa ovat yläkoulut.