Tekijät


Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) ja Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE).

Hanketta koordinoi opetusministerin asettama tukiryhmä ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.