Osallistuvat korkeakoulut

 

Korkeakoulu

Yhdyshenkilö

Aalto-yliopisto

 

Helsingin yliopisto

 

Hämeen ammattikorkeakoulu

 

Itä-Suomen yliopisto

 

Jyväskylän yliopisto

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Lapin ammattikorkeakoulu

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 

Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Maanpuolustuskorkeakoulu

 

Metropolia ammattikorkeakoulu

 

Oulun yliopisto

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Svenska handelshögskolan

 

Taideyliopisto

 

Tampereen ammattikorkeakoulu

 

Turun yliopisto

 

Åbo Akademi