KAPPAS 2  lyhyesti

Mikä KAPPAS2 on?

  • KAPPAS2 tutkii suomalaisten yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden geneerisiä taitoja ja niiden kehittymistä korkeakouluopintojen aikana. Hankkeessa on määrä hyödyntää kahta tutkimusasetelmaa: poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimusasetelmaa.
  • KAPPAS2 tuottaa korkeakouluille tärkeää tietoa opiskelijoiden osaamisesta opetuksen ja koulutuksen kehittämisen tueksi.
  • Tutkimukseen osallistuvat opiskelijat saavat tietoa omien geneeristen taitojensa tasosta.

Mitä tutkitaan?

  • Analyyttistä päättelyä ja arviointia, ongelmanratkaisua, argumentatiivista kirjoittamista sekä kielen selkeyttä.
  • Geneerisiä taitoja mitataan yhdysvaltalaisen Council for Aid to Education (CAE) kehittämällä Collegiate Learning Assessment CLA+ International -instrumentilla.
  • Osaamisperustainen CLA+ -instrumentti sisältää osaamistehtävän (engl. performance task) ja monivalintaosion.

Ketä tutkitaan?

  • Tutkimuksen kohderyhmänä ovat alemman korkeakoulututkinnon (ensimmäinen sykli) sekä ylemmän korkeakoulututkinnon (toinen sykli) opiskelijat.
  • Mukana on 5 yliopistoa ja 13 ammattikorkeakoulua.

Milloin tutkitaan?

  • Tietokonevälitteinen testaus toteutetaan syksyllä 2023–syksyllä 2025.
  • Tulokset raportoidaan loppuvuonna 2025.