KAPPAS 2 Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa


Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama KAPPAS2-hanke on jatkoa Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston vuosina 2018–2021 toteuttamalle Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa (KAPPAS!) -hankkeelle.

KAPPAS2-hankkeessa tutkitaan suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden yleisiä eli geneerisiä taitoja. Tavoitteena on selvittää, millä tasolla korkeakouluopiskelijoiden geneeriset taidot ovat sekä tarkastella erityisesti sitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä opiskelijoiden geneeristen taitojen tasoon ja missä määrin geneeriset taidot kehittyvät korkeakouluopintojen aikana.

Hankkeessa tutkittavia geneerisiä taitoja ovat analyyttinen päättely ja arviointi, ongelmanratkaisu, argumentatiivinen kirjoittaminen sekä kielen selkeys.

KAPPAS2-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osasto. Hankkeessa käytettävän geneeristen taitojen mittaamiseen kohdentuvan Collegiate Learning Assessment CLA+ International -instrumentin on kehittänyt yhdysvaltalainen Council for Aid to Education (CAE).