KAPPAS! lyhyesti

Mikä KAPPAS! on?

  • KAPPAS! tutkii suomalaisten yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden geneerisiä valmiuksia ja niiden kehittymistä korkeakouluopintojen aikana.
  • KAPPAS! tuottaa korkeakouluille tärkeää tietoa opiskelijoiden osaamisesta opetuksen ja koulutuksen kehittämisen tueksi.
  • Testiin osallistuvat opiskelijat saavat tietoa omien geneeristen valmiuksiensa tasosta.

Mitä tutkitaan?

Ketä tutkitaan?

  • Alemman korkeakoulututkinnon aloittavat ja loppuvaiheen opiskelijat.
  • Mukana on 11 yliopistoa ja 7 ammattikorkeakoulua.
  • Kustakin korkeakoulusta testataan n. 200 aloittavaa ja n. 200 loppuvaiheen opiskelijaa.

Milloin tutkitaan?

  • Tietokonevälitteinen testaus toteutetaan syksyllä 2019 - keväällä 2020.
  • Tulokset raportoidaan loppuvuonna 2020.