Ohjausalan koulutusten kokonaisarviointi

Millaisia ohjausalan koulutuksen rakenteelliset ja sisällölliset kehittämiskohteet ovat?

Ohjausalan koulutusrakenteiden kokonaisarvioinnissa tarkastellaan suomen- ja ruotsinkielisten ohjausalan koulutusten rakenteiden ja sisältöjen nykytilaa sekä arvioidaan koulutusrakenteiden toimivuutta ja mahdollisia kehittämiskohtia. Ohjausalan koulutusrakenteita ja -sisältöjä arvioidaan suhteessa ohjausalan osaamiskuvauksiin.

Selvityksessä tuotetun tiedon pohjalta luodaan perusteltu ja monipuolinen näkemys ohjausalan koulutusten rakenteiden ja sisältöjen nykytilasta ja mahdollisista kehittämiskohteista päättäjille, rahoittajille, koulutuksen toteuttajille sekä koulutukseen osallistujille.

Hanke on osa TEM:n ja KEHA-keskuksen koordinoimista elinikäisen ohjauksen valtakunnallisista kehittämishankkeista ja se toteutetaan Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella 21.12.2022 - 31.1.2024.

Tietosuojailmoitus ja tiedote

Opiskelijakyselyn osallistujatiedote
Tietosuojailmoitus

EU_Next generation