Aikataulu

Vaihe I: Hankkeen valmistelutoimet, 1.10.201831.5.2019

  • Osaamistehtävän ja monivalintaosion kääntäminen.

12/2018–1/2019

  • Käännösten testaaminen ja verifiointi (kognitiiviset laboratoriot).

2–3/2019

  • Testialustan toimivuuden varmistaminen.

4–5/2019

 

 Vaihe II: Aineiston keruu, muokkaus ja analysointi, 1.5.2019–30.6.2020

  • Korkeakoulujen yhdyshenkilöiden kouluttaminen ja korkeakoulukohtaisen testiympäristön testaaminen.

5–8/2019

  • Testiin osallistuvien opiskelijoiden valinta (otanta) ja rekrytointi.

6–8/2019

  • Testien toteuttaminen korkeakouluissa ja tekninen tuki.

9/2019–3/2020

  • Pisteyttäjien kouluttaminen, pisteytysmateriaalien kääntäminen, osaamistehtävän pisteytys ja verifiointi.

10/2019–5/2020

  • Psykometriset ja tilastolliset analyysit.

6–11/2020

 

 Vaihe III: Tulosten raportointi, 1.7.–31.12.2020

  • Kansallinen loppuraportti, korkeakoulukohtaiset koontiraportit.

7–11/2020

  • Loppuseminaarin järjestäminen.

12/2020