Tekijät

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osasto.

Hanketta koordinoi opetusministerin asettama tukiryhmä ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.