KAPPAS 2 på svenska

KAPPAS2  - vad är det?

  • KAPPAS2 undersöker finländska universitets- och yrkeshögskolestuderandes generiska färdigheter och utvecklingen av dem under högskolestudiernas gång. I studien har man planerat att utnyttja två designplaner: en tvärsnittsdesign och en longitudinell studiedesign.
  • KAPPAS2 producerar viktig information för högskolorna om de studerandes kunnande för att stödja utvecklingen av undervisningen och utbildningen.
  • De studerande som deltar i studien får information om nivån på sina egna generiska färdigheter.

Vad undersöks?

  • Analytiskt resonemang och bedömning, problemlösning samt argumenterande skrivande.
  • De generiska färdigheterna mäts med det av  Council for Aid to Education (CAE) utvecklade instrumentet Collegiate Learning Assessment CLA+ International.
  • Testet innehåller en öppen fråga (eng. performance task) och en testdel med flervalsuppgifter.

Vilka deltar?

  • Målgruppen för studien är studerande som studerar för en lägre högskoleutbildning (första cykeln) och studerande som studerar för en högre högskoleutbildning (andra cykel).
  • I undersökningen deltar 5 universitet och 13 yrkeshögskolor.

När görs undersökningen?

  • Undersökningen sker elektroniskt och genomförs mellan hösten 2023 och hösten 2025.
  • Resultaten rapporteras 2025.