Tukiryhmän jäsenet

Maarit Palonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja

Viivi Aumanen, tietoasiantuntija, Jyväskylän yliopisto

Kristiina Engblom-Pelkkala, erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu

Linda Gerkman, opintopäällikkö, Svenska handelshögskolan

Tommi Haapaniemi, erikoissuunnittelija, Itä-Suomen yliopisto

Tomi Halonen, opetusneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö

Petri Haltia, opetusneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö

Heidi Hyytinen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Kenneth Karlsson, opetuspäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu

Eeva Kuoppala, opetuksen hallintojohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Annikka Nurkka, laatupäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Christina Nygren-Landgärds, vicerektorför utbildning, Abo Akademi

Kauko Ojanen, palvelupäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Katri Ojasalo, vararehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Katja Rönkkönen, lehtori/koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

Petri Sjöblom, opintoasiainjohtaja, Turun yliopisto

Tytti Tenhula, suunnittelija, Oulun yliopisto

Taru Valovirta, erikoissuunnittelija, Taideyliopisto

Esa Viklund, kehittämispäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu

Timo Vehviläinen, koulutuspäällikkö, Maanpuolustuskorkeakoulu

Eija Zitting, oppimispalveluiden päällikkö, Aalto-yliopisto