KAPPAS! Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa

 

Hankkeen tavoitteena on tutkia,

  1. millä tasolla suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden yleiset eli geneeriset taidot ovat, ja
  2. miten taidot kehittyvät korkeakouluopintojen aikana.

Yleisiksi taidoiksi määritellään tässä yhteydessä analyyttinen päättely ja arviointi (miten opiskelija osaa identifioida vaihtoehtoisten perusteluiden heikkoudet ja vahvuudet sekä miten hän osaa erottaa luotettavat lähteet epäluotettavista), ongelmanratkaisu (miten opiskelija osaa tunnistaa ongelmatilanteen ja ratkaista sen perustellusti), argumentatiivinen kirjoittaminen (miten loogisesti ja selkeästi vastaus on rakennettu) sekä oikeakielisyys.

Hanke hyödyntää geneeristen taitojen mittaamiseen kohdentuvaa Council for Aid to Education (CAE) kehittämää Collegiate Learning Assessment CLA+ International -instrumenttia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskus.