Väi­tös 29.5.2019: La­ki­uu­dis­tuk­set muut­ta­neet eri­tyi­so­pe­tuk­sen tar­jontaa (Pulk­ki­nen)

Erityisopetuksen tarjonta on muuttunut vuonna 2010 toteutetun rahoitusjärjestelmän muutoksen ja vuoden 2011 perusopetuslain uudistuksen jälkeen. KM Jonna Pulkkinen havaitsi erityispedagogiikan väitöstutkimuksessaan, että muutokset näkyvät erityisesti osa-aikaisessa erityisopetuksessa.

Aika:  29.5.2019 klo 12.00—15.00
Sijainti: Mattilanniemi, Agora Auditorio 2   

Erityisoppilaiden määrä on kasvanut selvästi viime vuosikymmeninä. Samaan aikaan tavoitteena on ollut vähentää erityisluokkasijoituksia ja järjestää oppilaiden tarvitsema tuki ensisijaisesti yleisopetuksen yhteydessä. 2010-luvun alussa tehtyjen uudistusten tavoitteena oli vahvistaa varhaista tukea ja tehostaa käytössä olevia tukijärjestelyjä sekä pysäyttää erityisoppilaiden määrän kasvu.

Rahoitusjärjestelmän uudistuksen myötä 9-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevista erityisoppilaista maksettava korotettu valtionosuus poistui. Tämän jälkeen erityisopetusta saavien oppilaiden osuus pieneni. Samaan aikaan myös osa-aikaista erityisopetusta saavien ja erityisryhmissä opetettavien oppilaiden määrät pienenivät.

Vuonna 2011 toteutetun perusopetuslain uudistuksen jälkeen kunnissa on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota varhaiseen tukeen muun muassa siirtämällä erityisopetuksen resursseja erityisryhmistä osa-aikaiseen erityisopetukseen. Osa-aikainen erityisopetus onkin olennainen osa uutta oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmää.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tarjonnan väheneminen rahoitusjärjestelmän uudistuksen jälkeen osoitti, että rahoituksen muuttaminen ei kaikilta osin tukenut perusopetuslain uudistusta. – Koulutusuudistuksissa olisi tärkeää, että rahoitusjärjestelmän muutos on samansuuntainen muiden uudistusten kanssa ja tukee niiden tavoitteita, Pulkkinen painottaa.

Erityisopetuksen käytännöissä sekä käytäntöjen muutoksissa on alueellista vaihtelua, jota selittävät etenkin kunnan ja koulun koko. Tutkimus myös vahvistaa aiempia tuloksia siitä, että toteuttaessaan uudistuksia kunnissa ja kouluissa viranomaiset sopeuttavat uusia käytäntöjä vanhoihin rakenteisiin.  – Alueelliset tekijät ja rakenteet pitäisikin ottaa huomioon laajoja kansallisia koulutusuudistuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa, väittelijä muistuttaa.

KM Jonna Pulkkisen erityispedagogiikan väitöskirjan "Reforming policy, changing practices? Special education in Finland after educational reforms" tarkastustilaisuus on keskiviikkona 29. toukokuuta 2019 klo 12 Jyväskylän yliopiston Agoran auditoriossa 2. Vastaväittäjänä toimii professori Tiina Itkonen (California State University Channel Islands, USA) ja kustoksena dosentti Raija Pirttimaa (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Julkaisu:

Väitöskirja on julkaistu Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen Tutkimuksia-sarjassa, numerona 34, Jyväskylä 2019. ISSN 2243-1381 (pdf), ISBN 978-951-39-7771-9 (pdf). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7771-9.

Henkilötiedot:

Jonna Pulkkinen on kirjoittanut ylioppilaaksi Vetelin lukiosta ja valmistunut kasvatustieteen maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan erityispedagogiikka. Pulkkinen on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa assistenttina ja tohtorikoulutettavana kasvatustieteiden laitoksella sekä yliopistonopettajana avoimessa yliopistossa. Lisäksi hän on työskennellyt ylitarkastajana Valtiontalouden tarkastusvirastossa. Tällä hetkellä Pulkkinen työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella.

Lisätietoja:

Jonna Pulkkinen, +358 40 805 3573, jonna.pulkkinen@jyu.fi
tiedottaja Anitta Kananen, +358 40 846 1395, anitta.kananen@jyu.fi

Vastaväittäjänä PhD, Professor Tiina Itkonen (California State University Channel Islands, USA) ja kustoksena dosentti Raija Pirttimaa (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.