Vuoden 2020 Yliopistopedagogiikka-lehti on julkaistu verkossa

Haastavan ja poikkeuksellisen vuoden päätteeksi Yliopistopedagogiikka-lehden uusin numero on luettavissa verkossa. Maaliskuussa 2020 suomalaisissa yliopistoissa siirryttiin lähes yhden yön aikana etäopetukseen, joka vaati opettajilta teknologis-pedagogista osaamista tai sen hankkimista lyhyellä varoitusajalla. Lehden pääkirjoituksessa vastaava päätoimittaja Anne Nevgi ja päätoimittaja Laura Hirsto pohtivat, kuinka vuonna 2020 hypättiin digiloikasta digiähkyyn, ja mitä se tarkoitti yliopistopedagogiikan näkökulmasta.

Tässä lehden numerossa julkaistuissa tieteellisissä artikkeleissa pureudutaan omaopettajaohjaukseen sekä korkeakouluopiskelijoiden ammatilliseen toimijuuteen. Anu Tuomela, Anna Nurmivuori ja Sari Harmoinen esittävät artikkelissaan keinoja niin onnistuneen omaopettajatoiminnan kuin koko ohjaussysteemin toiminnan edistämiseksi holistista ohjausmallia hyödynnettäessä. Marjut Arola, Aini Pehkonen ja Sanna Laulainen tutkivat korkeakouluopiskelijoiden ammatillisen toimijuuden moninaisuutta. Analyysissaan he identifioivat erilaisten toimijoiden tulkintakehykset. Tutkimustulokset jäsentävät sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijoiden ammatillisen toimijuuden ideaalia ja kehittyvää ammatti-identiteettiä opiskelun aikana. (Kuva: Pixabay License / Image by fancycrave1 from Pixabay)

Kehittäminen ja kokeilut -osastossa käsitellään pelillisyyttä, kielistrategioita, vertaistukea ja vertaispalautteita, esitellään Seminaaripassi sekä tarkastellaan avoimen yliopiston väylää työelämän tarpeiden näkökulmasta. Keskustelua-osiossa on pohdintaa filosofian opettamisesta sekä korkeakoulujen pedagogisesta koulutuksesta.

Lehden numerosta löytyvät myös Sanna Väisäsen lektio Opettajaksi opiskelevien opiskeluhyvinvointi opettajankoulutuksessa: kuinka se rakentuu ja miten sitä säädellään opintojen aikana? sekä Päivi Virtasen lektio Self-Regulated Learning in Higher Education: Basic Dimensions, Individual Differences, and Relationship with Academic Achievement. Mari Murtosen juhlaluento Korkeakoulupedagogiikka voimavarana viimeistelee kokonaisuuden.

Voit lukea lehden osoitteessa https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/

Yliopistopedagogiikka on tarkoitettu kaikille yliopistojen opettajille, opetuksen kehittäjille ja yliopistopedagogiikasta kiinnostuneille. Lehteä julkaisee Peda-forum-verkosto. Lehti on avoin verkkojulkaisu ja se ilmestyy osoitteessa www.yliopistopedagogiikka.fi