Yliopistopedagogiikka-lehti 2/2019

Yliopistopedagogiikka-lehden vuoden 2019 toinen numero on julkaistu verkossa. Teemoina käsitellään palautteen merkitystä, istumisen vaikutuksia ja uusia toimintamalleja.

Palautteen merkitys

2/2019 numerossa tieteelliset artikkelit käsittelevät palautteen merkitystä eri näkökulmista. Pekka Räihä, Ville Mankki ja Kristiina Samppala pureutuvat kirjallisen palautteen merkitykseen. Hanna Vuojärvi ja Päivi Rasi tarkastelevat eriaikaista äänipalautetta osana oppimisprosessia. Heli Arminen, Maija Hujala ja Timo Hynninen puolestaan kysyvät, mitä opiskelijoiden opintojaksopalautteesta voidaan päätellä ja mitä palaute kertoo yliopisto-opetuksen laadusta?

Istumisen vaikutukset ja uusia toimintamalleja

Keskustelua- sekä Kehittäminen ja kokeilut -osioissa käsitellään istumisen vaikutuksia, käänteistä luokkahuone -menetelmää sekä uusia toimintamalleja harjoitustehtäviin ja kurssien toteuttamiseen. Lisäksi tarkastellaan performanssipedagogiikkaa ja yhteisopettajuutta sekä ohjausta niin uraohjauksen ja tohtorikoulutuksen kuin ympäristöahdistuksenkin näkökulmasta. Kirja-arviointeja osiossa pureudutaan Medskapande högskolepedagogik -teokseen.

Lue lehti osoitteessa www.yliopistopedagogiikka.fi.

Lisätietoja

päätoimittaja Anne Nevgi, anne.nevgi@helsinki.fi, 09 191 20627
toimittaja Anu Keinänen, yliopistopedagogiikka@jyu.fi, 040 835 3976

Yliopistopedagogiikka-lehti on tarkoitettu kaikille yliopistojen opettajille, opetuksen kehittäjille ja muille yliopistopedagogiikasta kiinnostuneille. Lehteä julkaisee Peda-forum-verkosto, ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa sähköisesti osoitteessa www.yliopistopedagogiikka.fi.