Merkittävä kansainvälinen ohjausalan tunnustus Raimo Vuoriselle

KT, dosentti Raimo Vuorinen on saanut korkea-arvoisen Presidential Award -tunnustuksen huippuosaamisestaan ja työstään ohjausalalla. Tunnustuksen on myöntänyt maailman vanhin ohjausalan keskusjärjestö, NCDA (The National Career Development Association). Vuorinen toimii Koulutuksen tutkimuslaitoksella Elinikäisen ohjauksen tutkimustiimissä asiantuntijana. Koulutuksen tutkimuslaitoksella on kansallinen erityistehtävä monialaisen elinikäisen ohjauksen tutkimuksessa.

– Raimo Vuorinen on yksi maailman arvostetuimmista teknologian ohjauskäytön sekä ohjauksen toimintapolitiikan kehittämisen asiantuntijoista. Ohjausalan ammattikunta on hyödyntänyt hänen asiantuntijuuttaan useaan otteeseen löytääkseen tapoja parantaa ja kehittää ohjauspalveluja monissa maissa. Näin on tehnyt myös NCDA, joka on maailman vanhin ohjausalan keskusjärjestö, NCDA:n puheenjohtaja, professori Spencer Niles toteaa tunnustuspalkinnon perusteluissa.

Vuorinen on ensimmäinen eurooppalainen NCDA:n Presidential Award -palkittu.
– On suuri kunnia vastaanottaa NCDA:n kunniapalkinto. Koen tämän palautteena kansainvälisestä yhteistyöstä, jossa on tarkasteltu elinikäistä ohjausta, alan ammattilaisten koulutusta ja tutkimusta osana laajempaa yhteiskunnallista kehitystä. Uudet työn tekemisen muodot koskettavat myös ohjausalaa, Vuorinen sanoo.

– Tämä palkinto on myös huomionosoitus koko Suomen yli 50-vuotiselle monialaiselle ohjausosaamiselle, Jyväskylän yliopistolle ja Koulutuksen tutkimuslaitokselle. Haluan jakaa sen kaikkien kollegoiden ja yhteistyötahojen kanssa, Vuorinen lisää.

Vuorinen on keskittynyt tutkimuksissaan elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikkaan, monialaisten palvelujärjestelyjen kehittämiseen ja arviointiin sekä tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäytön edistämiseen. Hän on ohjausalan ohjauspolitiikan kansainvälisen tutkimusverkoston ICCDPP:n hallituksen puheenjohtaja ja on toiminut kansainvälisen keskusjärjestön IAEVG:n varapresidenttinä vuosina 2011–2019.

Lisätietoja
Raimo Vuorinen
Projektipäällikkö
Koulutuksen tutkimuslaitos
raimo.vuorinen@jyu.fi