Uno Cygnaeus 2.0 apurahat

KTL julistaa haettavaksi laitoksen tutkimushenkilökunnalle apurahoja kansainvälisten artikkeleiden kirjoittamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Koulutuksen tutkimuslaitos julistaa laitoksen tutkimushenkilökunnan haettavaksi määrärahoja tieteellisten julkaisuiden kirjoittamiseen. Tällä Uno Cygnaeus 2 (UC2)-stipendeillä on tavoitteena tukea kansainvälistä julkaisutoimintaa. UC2-stipendissä on kaksi osaa: 1) tutkijoiden liikkuvuuden tukeminen matkastipendillä, joka kattaa matka- ja majoituskulut ulkomailla; 2) UC2-stipendin saaneen tutkijan työolosuhteiden järjestäminen KTL:n johdon tuella siten, että keskittyminen kirjoitustyöhön on mahdollista. Tutkijat voivat käyttää UC2-stipendin myös kotimaassa, tai kutsua ulkomaisia tutkijoita KTL:een workshoppeihin.

Määrärahan käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi

  • kansainvälisen yhteistyökumppanin kutsuminen KTL:een 2 -4 vk:n ajaksi tavoitteena yhteisjulkaisun tuottaminen ja/tai julkaisuseminaarin toteuttaminen
  • KTL:n tutkijan työskentely kansainvälisessä yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa
  • tutkijatiimin kirjoitusviikko Konneveden tutkimusasemalla
  • mikä tahansa muu idea, joka edistää kansainvälistä julkaisemista

Hakemukset osoitetaan Koulutuksen tutkimuslaitokselle ja lähetetään sähköpostitse Mira Strömmerille: mira.strommer@jyu.fi

Hakemukseen on sisällytettävä:

  • Lyhyt kuvaus tutkimuksen aiheesta, kirjoittaja(t), suunniteltu julkaisufoorumi (esim. nimetty aikakauslehti tai toimitettu teos)
  • Aikataulu
  • Budjetti: matkat, majoituskustannukset

Hakemusten viimeinen jättöpäivä ensimmäisellä hakukierroksella on 16.11.2018. Toinen haku järjestetään kevättalvella 2019.

Määrärahat on käytettävä vuoden 2019 aikana.

Rahoituksen myöntämispäätökset tekee laitoksen johtotiimi. Rahoituksen käytöstä ja tuotoksista toimitetaan raportti johtajalle. Tästä annetaan tarkemmat ohjeet myöhemmin.

Kansainväliset yhteistyökumppanit voivat omissa yliopistoissaan viitata ”Cygnaeus Scholarly Fellowship2” -rahoitukseen perustellessaan vierailijoiden kutsumista omiin laitoksiinsa tai omaan vierailuunsa Jyväskylän yliopistossa.