Yliopistopedagogiikka-lehti: Työelämäteemanumerot I ja II

Yliopistopedagogiikka-lehti on jälleen ilmestynyt osoitteessa www.yliopistopedagogiikka.fi. Lehden kaksi uusinta numeroa ovat teemanumeroita, joiden aiheina ovat nimensä mukaisesti työelämä sekä korkeakoulutus. Ensimmäinen osa Työelämäteemanumerosta julkaistiin vuoden 2018 lopussa lehden numerossa 2/2018, ja toinen osa on juuri julkaistu lehden numerossa 1/2019.

Teemanumerot tarkastelevat korkeakoulujen työelämäyhteyksiä, -kokeiluja sekä -kokemuksia osana opetusta ja opintoja.

Päätoimittajien mukaan: ”Yliopistopedagogiikan teemanumeron toinen osa jatkaa siitä, mihin ensimmäinen päättyi. Ensimmäisessä osassa tarkasteltiin niin työelämän vaikutuksia korkeakoulupedagogiikkaan kuin opettajien ja opiskelijoiden osaamista suhteessa muuttuviin rooleihin ja yhteydenpitoon työelämän organisaatioiden kanssa. Toisella osalla on osin erilainen profiili, mutta sekin kattaa ensimmäisen osan tavoin koko korkeakoulukentän, niin yliopistot kuin ammattikoulusektorinkin.”

Lisätietoja

Vieraileva päätoimittaja Hannu Kotila, hannu.kotila@haaga-helia.fi, 050 430 6661
Vieraileva päätoimittaja Tuire Palonen, tuipalo@utu.fi, 050 339 4921
Toimittaja Anu Keinänen, yliopistopedagogiikka@jyu.fi, 040 835 3976

Yliopistopedagogiikka-lehti on tarkoitettu kaikille yliopistojen opettajille, opetuksen kehittäjille ja muille yliopistopedagogiikasta kiinnostuneille. Lehteä julkaisee Pedaforum-verkosto, ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa sähköisesti osoitteessa www.yliopistopedagogiikka.fi.