Yliopiston pedagogisten koulutusten sisältöjen ja kokonaisrakenteen arviointi

Hanke liittyy Jyväskylän yliopiston henkilöstön pedagogisten koulutusten kehittämiseen. Koulutuksen tutkimuslaitos on toteuttanut lokakuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana nykyisten koulutuskokonaisuuksien sisältöjen ja rakenteen arviointia suhteessa ajankohtaiseen korkeakouluopetuksen ja –oppimisen tutkimukseen, ylipiston strategiaan ja koulutuksen kehittämisohjelmaan, valtakunnalliseen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:een ja toimeenpanon tiekarttaan, OECD:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Karvin auditoinnin tuloksiin.

Loppuraportit  ja arviointityöhön liittyvät dokumentit

Tiimin jäsenet