Koulutus ja työelämä -painoalue

ktl-painoala-koulutus-teemakuva

 • Millaista osaamista menestyvä työelämä tarvitsee?
 • Miten osaamista tulee kehittää muuttuvassa työelämässä?
 • Mistä on osaava ja menestyvä työntekijä tehty?

Työelämässä vaadittavien perustaitojen luonne muuttuu jatkuvasti, mikä vaatii osaamisen kehittämistä ja täydentämistä.  Kehitettäviin taitoihin kuuluvat esimerkiksi eri ammattiryhmien välinen yhteistyö ja verkostoituminen sekä teknologinen osaaminen ja ongelmanratkaisu. Avainsanoja ovat muutosvalmius ja elinikäinen oppiminen.

Koulutus ja työelämä -painoalueen tutkimuksessa korostuu koulutuksen ja työn vuorovaikutus osaamisen kehittämisessä. Painoalueen tutkimuskohteita ovat esimerkiksi

 • koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö
 • työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • pedagogiikan kehittäminen työelämän ja koulutuksen rajapinnoille
 • nuorten ja aikuisten osaaminen ja osaamistarpeet
 • ammatillinen koulutus
 • elinikäinen ohjaus
 • teknologian tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet
 • opiskelun yksilöllistäminen sekä oppimisen ohjaaminen
 • aikuisten oppimista tukevat opetukselliset (pedagogiset) ratkaisut
 • yksilöiden ura opinnoissa ja työelämässä (opinto- ja työelämäurat).

Tutkimusta tehdään yhteistyössä korkeakoulutuksen, toisen asteen koulutuksen (erityisesti ammatillisen koulutuksen), aikuis- ja täydennyskoulutuksen sekä työelämän organisaatioiden kanssa. Painoalueen tuottamasta tiedosta hyötyvät päätöksentekijät, työelämä ja koulutuksen järjestäjät sekä yksittäiset opettajat, oppijat ja työntekijät.