Toteemi – Työstä oppimista, työhön

Päivi Tynjälä, Hannu L. T. Heikkinen, Maarit Virolainen ja Anne Virtanen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Toteemi -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseksi. Hankkeeseen osallistuu 15 ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa (HY, JY). Jyväskylän yliopistosta mukana on Koulutuksen tutkimuslaitoksen nelihenkinen tutkijatiimi, jonka tutkimus liittyy työelämäläheisen pedagogiikan tutkimiseen ja kehittämiseen korkeakoulutuksessa. Toteemi on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta rahoitettavaa hallituksen kärkihankeohjelmaa 2017–2020.

Hankkeesta tarkemmin: http://www.amktoteemi.fi/?userLang=fi

Hallituksen kärkihankeohjelmasta: http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/osaaminen