Koulutuksen talous


Koulutuksen taloustieteessä ei ole kyse rahasta, vaan siitä miten voimme kehittää koulutusta ja miten koulutus kehittää meitä. ’Taloustiede’ viittaakin kvantitatiivisiin taloustieteellisiin menetelmiin, joilla kuvataan maailmaa sekä arvioidaan koulutuspolitiikkaa. Koulutuksen taloustieteelliset tutkimukset tyypillisesti erottavat toisistaan syy-seuraussuhteet ja asioiden välisen korrelaation.

Tiimin jäsenet: