Oppiminen, opettajuus ja oppimisympäristöt -painoalue

ktl-painoala-oppinen

 • Millainen opetus, oppimisprosessien ohjaus sekä millaiset oppimisympäristöt tuottavat laadukasta ja tuloksellista oppimista?

Painoalueen tutkimuksessa tarkastellaan oppimista yksilön, ryhmän ja yhteisöjen tasolla sekä niiden välisenä vuorovaikutuksena. Tutkimuksen kohteena on erityisesti korkeakouluopetusta ja työelämävalmiuksia edistävä pedagogiikka sekä aikuisten oppiminen. Kouluoppimisen kysymyksiä tarkastellaan erityisesti opettajuustutkimuksen sekä teknologiatuettujen oppimisympäristöjen kautta.

 Ihmiset oppivat yhä useammin myös oppilaitosten ulkopuolella, informaaleissa oppimisympäristöissä. Tähän antaa tukea kaikkialla läsnä oleva uusi teknologia. Teknologian myötä oppimisprosessit monimuotoistuvat. Myös oppilaitosten tulee hyödyntää uusia oppimisympäristöjä ja uutta teknologiaa. Ne myös muuttavat opettajan roolia.

Painoalueen tutkimuskohteita ovat esimerkiksi

 • oppijoiden ja opettajan vuorovaikutus
 • opettajan pedagoginen ajattelu ja uskomukset
 • opettajan ammatillinen kehittyminen
 • yhteisöllinen oppiminen ja vuorovaikutus
 • yhteisöllisen ongelmanratkaisun taidot ja niiden arviointi
 • dialoginen oppiminen
 • toimijuus ja oppijalähtöiset oppimisympäristöt
 • teknologiaperustaiset oppimisympäristöt
 • integratiivinen pedagogiikka
 • geneeristen valmiuksien, kuten yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojen sekä oppimisen ja ajattelun taitojen arviointi ja kehittyminen
 • elinikäisten työelämävalmiuksien ja urasuunnittelutaitojen kehittäminen
 • oppilaitoksen kokonaisvastuu ohjausjärjestelyistä

Painoalueen tutkimushankkeita toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen, oppilaitosten, opettajien ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tutkimuksen tuottamasta tiedosta hyötyvät kaikki oppijat, opettajat, koulutuksen kehittäjät ja heidän kanssaan toimivat.