Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalue

ktl-painoalat-koulutusjarjestelmat-teemakuva

 • Miten koulutusjärjestelmämme toimii?
 • Miltä se näyttää kansainvälisesti vertaillen?
 • Miten suomalaisen yhteiskunnan muutokset ja uudistumispyrkimykset vaikuttavat koulutusjärjestelmän rakenteisiin ja toimintaan?

Uudet oppimisen mahdollisuudet ja ympäristöt haastavat perinteisiä koulutusinstituutioita muuttumaan. Samalla koulutuksen tuottamat pätevyydet ja tutkinnot ovat säilyttäneet ja jopa vahvistaneet asemaansa koulutus- ja työmarkkinoilla.

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalueen tutkimuksissa arvioidaan ja analysoidaan koulutuksen tuottamaa osaamista ja sen jakautumista sekä niihin vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Huomio kohdistetaan erityisesti yleissivistävään ja korkeakoulutukseen sekä näiden välisiin yhteyksiin. Keskeiset tutkimuskysymykset nousevat koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvistä ongelmista sekä yhteiskunnan sosiaalisten, taloudellisten, rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten heijastumisesta koulutuksen toimivuuteen ja niitä ohjaavaan koulutuspolitiikkaan.

Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalueen tutkimuksessa korostuvat kansainväliset arviointitutkimukset, korkeakoulututkimus ja elinikäisen ohjauksen järjestelmien tutkimus. Painoalueen tutkimuskohteita ovat esimerkiksi

 • oppimistulokset ja niihin vaikuttavat tekijät
 • yhteiskunnan muutoksista johtuvat uudet osaamishaasteet
 • koulutuksen taloudelliset kysymykset
 • globalisaation (ml. maahanmuuton) vaikutukset koulutukseen
 • koulutuksen rakenteet ja prosessit sekä niiden muutokset
 • koulutusjärjestelmän reformien kriittiset analyysit
 • koulutusvalinnat, siirtymät ja opiskelijavirrat sekä koulutuspolitiikan ja ohjausjärjestelmän vaikutukset niihin
 • nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen laatu ja kehittäminen monihallinnollisena, koulutus-, työ- ja elinkeinopolitiikan yhdistävänä toimintakokonaisuutena

Painoalueen tutkimushankkeita toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten vertailututkimusta tekevien kumppanien, korkeakoulujen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.  Painoalueen tuottamasta tiedosta hyötyvät päättäjät, suomalainen koulutusjärjestelmä eri tasoilla sekä akateeminen työyhteisö.