Ohjeita kirjoittajalle

 
 

Kaikki Kasvatus-lehteen tarjottavat tekstit lähetetään toimittajalle kasvatus-toimitus(at)jyu.fi
Ennen kuin lähetät tekstisi, pyydämme tutustumaan

Tältä sivulta löydät tietoa Kasvatuksen julkaisuoikeuksista ja julkaisuprosessista.

Julkaisuoikeudet

Kasvatus-lehdessä julkaistavien artikkeleiden tulee olla alkuperäisiä ja uutta tietoa tarjoavia; suoria käännöksiä muilla kielillä jo julkaistuista artikkeleista tai lyhennelmiä aiemmista suomenkielisistä julkaisuista ei julkaista, vaan artikkelissa pitää olla oma, kirjoittajan jo aiemmin julkaistusta tekstistä poikkeava näkökulmansa, vaikka lähtökohtana olisikin sama aineisto (esim. monografiaan sisältyvän aineiston tarkempi tarkastelu tai uudentyyppinen näkökulma). On syytä huomata, että myös oman, aiemmin julkaistun tekstin käyttäminen ilman asianmukaisia lähdemerkintöjä on plagioimista (ks. esim. http://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/opiskelijalle/mita-on-plagiointi-2/).

Aikakauskirja Kasvatuksen julkaisijalla (Suomen Kasvatustieteellinen seura) on oikeudet julkaista kaikki sille tarjotut kirjoitukset lehden painetussa versiossa, Elektra-palvelun kautta kotimaisten artikkelien Arto-tietokannassa sekä lehden verkkosivuilla tai muussa lehden sähköisessä muodossa. Julkaisuoikeutta varten kirjoittajat allekirjoittavat kirjoittajasopimuksen. Jos lehdeltä haetaan tekstin julkaisuoikeutta muualla, pyydetään tässä tapauksessa aina myös kirjoittajan suostumus.

Kirjoittajalla on oikeus kopioida tai tehdä yksittäisiä elektronisia kopioita artikkelista omaan yksityiseen käyttöön sekä opetuskäyttöön edellyttäen, että kopioita ei tarjota myyntiin eikä niitä jaeta systemaattisesti julkisesti. Vuodesta 2018 alkaen kirjoittajalla on ollut oikeus rinnakkaistallentaa Kasvatuksessa julkaistun tekstin final draft -versio eli tekijän viimeisin versio Kasvatukseen hyväksytystä tekstistä, jota ei ole vielä taitettu lehteen. Rinnakkaistallentamisessa noudatetaan 12 kuukauden embargoa. Vanhempien artikkeleiden kohdalla suositellaan lukijoiden ohjaamista esimerkiksi Elektra-tietokantaan.

Kirjoittajalla on oikeus artikkelin julkaisemisen jälkeen käyttää artikkelia painetussa väitöskirjassa tai erikseen sovittaessa muissa julkaisuissa. Artikkelia tai selkeästi yhtenäistä versiota siitä ei saa julkaista painettuna tai sähköisesti, suomeksi tai muilla kielillä ilman Kasvatus-lehdeltä saatua lupaa. Kaikissa uudelleen julkaistuissa artikkeleissa on oltava merkintä aiemmasta julkaisusta Aikakauskirja Kasvatuksessa.

Julkaisuprosessi

Aluksi toimitus arvioi saapuneet käsikirjoitukset. Tällöin huomioidaan mm. se, onko kirjoittaja noudattanut Kasvatuksen kirjoitusohjeita ja täyttääkö käsikirjoitus tieteelliselle tekstille asetetut odotukset sekä tyylin, kielen että sisällön osalta. Tällöin toimittaja saattaa ehdottaa kirjoittajalle joitain muutoksia tai jos käsikirjoitus pääosin täyttää odotukset, menee käsikirjoitus päätoimittajan arvioitavaksi. Saapuneet käsikirjoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, joten ruuhka-aikoina päätös käsikirjoituksen lähettämisestä ulkopuolisille arvioijille saattaa kestää useamman kuukauden.

Kun käsikirjoitus on hyväksytty referee-arviointiin, ilmoittaa toimittaja siitä kirjoittajalle ja etsii yksilöllisesti kullekin käsikirjoitukselle sopivat asiantuntijat. Julkaistavaksi tarjotut käsikirjoitukset arvioi kaksi asiantuntijaa. Kirjoittajat ja arvioijat eivät tiedä toistensa nimiä (ns. double blind -menettely). Jos käsikirjoitus liittyy selvästi kahteen eri tieteenalaan, arvioijat pyritään valitsemaan näiltä tieteenaloilta. Toimitus voi palauttaa kirjoituksen takaisin ilman ulkopuolista arviointia, jos kirjoitusohjeita ei ole noudatettu, kieli ei ole hyvää huoliteltua yleiskieltä, tyyli ei täytä lehtiartikkelin vaatimuksia tai käsikirjoitus ei sovellu julkaistavaksi tässä lehdessä.

Toivomme arvioijiltamme arviota noin kuukauden kuluessa, mutta koska molemmat arvioijat eivät välttämättä löydy yhtä aikaa ja koska arvioijat tekevät työtään palkkiotta oman työnsä ohessa, saattaa molempien arvioiden saaminen kestää useamman kuukauden. Kirjoittajalle lähetetään tiedot arvioista, kun toimittaja on saanut molemmat arviot. Tämän jälkeen kirjoittajan tulee harkintansa mukaan muokata käsikirjoitustaan näiden asiantuntijoiden ohjeiden mukaan. Tekstin arvioiminen toimituksessa ja kahden referee-arvion saaminen kestää keskimäärin puoli vuotta.

Muokattu käsikirjoitus arvioidaan, minkä jälkeen kirjoittaja saa joko lisää muokkausehdotuksia tai tiedon käsikirjoituksen hyväksymisestä julkaisuun. Kun käsikirjoitus on hyväksytty, tulee kirjoittajan vielä käydä teksti huolellisesti läpi ja tarkistaa sekä tekstin sisältö että kieliasu. Kirjoittaja vastaa myös lopullisen, taittoon lähtevän version kielenhuollosta. Kun teksti on taitettu, lähetetään se vielä kirjoittajalle tarkistettavaksi. Tällöin tekstiin muutetaan enää taitossa tapahtuneet virheet.

Hyväksytyn käsikirjoituksen julkaisuaika vaihtelee tarjonnan ja lehtien ilmestymisen mukaan. Tällä hetkellä Kasvatus julkaisee kaksi teemanumeroa vuodessa, joissa julkaistaan vain teemanumeron toimittajien hyväksymiä artikkeleita ja katsauksia. Muihin lehtiin pyritään valitsemaan kokonaisuuksia tarjolla olevien hyväksyttyjen artikkelien joukosta. Näin ollen keskimääräinen julkaisuaika käsikirjoituksen lähettämisestä lehdessä julkaisuun on noin vuosi. Toimitukseen lähetetyistä artikkelikäsikirjoituksista tällä hetkellä noin kolmannes julkaistaan (hylkäysprosentti 70).