Ohjeita kirjoittajalle

 

HUOM. 1.9.2022 alkaen kaikkien uusien käsikirjoituksien lähettäminen Journal.fi-alustan kautta. Ks. ohjeet

Ennen kuin lähetät tekstisi, pyydämme tutustumaan

Tältä sivulta löydät tietoa Kasvatuksen julkaisuoikeuksista ja julkaisuprosessista.

Julkaisuoikeudet

Kasvatus-lehdessä julkaistavien artikkeleiden tulee olla alkuperäisiä ja uutta tietoa tarjoavia; suoria käännöksiä muilla kielillä jo julkaistuista artikkeleista tai lyhennelmiä aiemmista suomenkielisistä julkaisuista ei julkaista, vaan artikkelissa pitää olla oma, kirjoittajan jo aiemmin julkaistusta tekstistä poikkeava näkökulmansa, vaikka lähtökohtana olisikin sama aineisto (esim. monografiaan sisältyvän aineiston tarkempi tarkastelu tai uudentyyppinen näkökulma). On syytä huomata, että myös oman, aiemmin julkaistun tekstin käyttäminen ilman asianmukaisia lähdemerkintöjä on plagioimista.

Aikakauskirja Kasvatuksen julkaisijalla (Suomen Kasvatustieteellinen seura) on oikeudet julkaista kaikki sille tarjotut kirjoitukset lehden painetussa muodossa (vuoden 2023 loppuun saakka) sekä lehden sähköisessä muodossa. 2021 lähtien Kasvatus-lehti julkaistaan myös kotimaisten tiedelehtien yhteisessä Journal.fi-palvelussa (josta julkaisut siirtyvät suoraan ilmestymisen jälkeen kansalliskirjaston Finna-hakupalveluun). 

Julkaisuoikeutta varten kirjoittajat allekirjoittavat kirjoittajasopimuksen. Jos lehdeltä haetaan tekstin julkaisuoikeutta muualla, pyydetään tässä tapauksessa aina myös kirjoittajan suostumus.

Kirjoittajalla on oikeus kopioida tai tehdä yksittäisiä elektronisia kopioita artikkelista omaan yksityiseen käyttöön sekä opetuskäyttöön edellyttäen, että kopioita ei tarjota myyntiin eikä niitä jaeta systemaattisesti julkisesti. Lehden avoimen julkaisemisen politiikka: Kasvatuksen verkkolehti avautuu avoimeksi julkaisuksi Journal.fi-alustalla 12 kuukautta julkaisemisensa jälkeen. Kasvatus sallii viiveellisen rinnakkaistallentamisen 12 kuukautta julkaisemisen jälkeen (embargo). Rinnakkaisjulkaisemiseen voi käyttää Kasvatuksen Journal.fi-alustalla julkaistua DOI-tunnuksellista PDF-tiedostoaJos kirjoittaja vaatii lisensointia, julkaisua edeltävän hyväksytyn käsikirjoituksen (final draft) rinnakkaistallentaminen voidaan myöntää CC-BY-lisenssillä. Kasvatus-lehden velvollisuus ei kuitenkaan ole huolehtia CC-lisensoidusta rinnakkaistallentamisesta.

Kirjoittajalla on oikeus artikkelin julkaisemisen jälkeen käyttää artikkelia painetussa väitöskirjassa tai erikseen sovittaessa muissa julkaisuissa. Artikkelia tai selkeästi yhtenäistä versiota siitä ei saa julkaista painettuna tai sähköisesti, suomeksi tai muilla kielillä ilman Kasvatus-lehdeltä saatua lupaa. Kaikissa uudelleen julkaistuissa artikkeleissa on oltava merkintä aiemmasta julkaisusta Aikakauskirja Kasvatuksessa.

Julkaisuprosessi

Aluksi toimitus arvioi saapuneet käsikirjoitukset, jolloin huomioidaan mm. se, onko kirjoittaja noudattanut Kasvatuksen kirjoitusohjeita ja täyttääkö käsikirjoitus tieteelliselle tekstille asetetut odotukset sekä tyylin, kielen että sisällön osalta. Toimitus voi palauttaa kirjoituksen takaisin ilman ulkopuolista arviointia (desk rejection), jos kirjoitusohjeita ei ole noudatettu, kieli ei ole hyvää huoliteltua yleiskieltä, tyyli ei täytä lehtiartikkelin vaatimuksia tai käsikirjoitus ei sovellu julkaistavaksi tässä lehdessä. 

Toimitus saattaa myös korjauttaa käsikirjoitusta ja päättää vasta sen jälkeen sen lähettämisestä arvioitavaksi. Saapuneet käsikirjoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, joten ruuhka-aikoina päätös käsikirjoituksen lähettämisestä ulkopuolisille arvioijille saattaa kestää useamman kuukauden.  

Kun käsikirjoitus on hyväksytty referee-arviointiin, toimittaja ilmoittaa siitä kirjoittajalle. Päätoimittajat etsivät yksilöllisesti kullekin käsikirjoitukselle sopivat asiantuntijat. Julkaistavaksi tarjotut käsikirjoitukset arvioi kaksi asiantuntijaa. Kirjoittajat ja arvioijat eivät tiedä toistensa nimiä (ns. double blind -menettely). Jos käsikirjoitus liittyy selvästi kahteen eri tieteenalaan, arvioijat pyritään valitsemaan näiltä tieteenaloilta. 

Toivomme arvioijiltamme lausuntoa noin 1 ½ kuukauden kuluessa, mutta koska molemmat arvioijat eivät välttämättä löydy yhtä aikaa ja koska arvioijat tekevät työtään palkkiotta oman työnsä ohessa, molempien arvioiden saaminen saattaa kestää useamman kuukauden. Kirjoittajalle lähetetään tiedot arvioista, kun toimittaja on saanut molemmat arviot.  Tekstin arvioiminen toimituksessa ja kahden referee-arvion saaminen kestää keskimäärin puoli vuotta.

Tämän jälkeen kirjoittajan tulee harkintansa perusteella muokata (revision) käsikirjoitustaan näiden asiantuntijoiden ohjeiden mukaan. Kirjoittajalla on 8 viikkoa aikaa muokkauksien tekemiseen. Kirjoittajia voidaan myös pyytää lähettämään kirjoitus uudelleen (resubmission), jolloin muokattu käsikirjoitus arvioidaan kokonaan uutena käsikirjoituksena.

Muokattu käsikirjoitus ja sen korjausseloste lähetetään uudelleen arviointiin. Lausunnon pohjalta tehdään päätös käsikirjoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hylkääminen tarkoittaa sitä, että Kasvatus ei julkaise käsikirjoitusta. Huom. Toimitus voi hylätä käsikirjoituksen myös muissa arviointivaiheissa lausuntojen pohjalta tai kokonaisharkintaansa nojaten.

Kun käsikirjoitus on hyväksytty, tulee kirjoittajan vielä käydä teksti huolellisesti läpi ja tarkistaa sekä tekstin sisältö että kieliasu ja lehden ohjeitten mukaisuus. Julkaisuun viimeistelyn yhteydessä lehti saattaa tarvittaessa korjata ja korjauttaa kirjoittajilla tekstiä. Näin ollen hyväksytty käsikirjoitus voi vielä muuttua joiltakin osin (yhteistyössä kirjoittajien kanssa) ennen lopullista julkaisuansa. Kirjoittaja vastaa lopullisen version kieliasusta, rakenteesta ja sisällöstä.

Kun teksti on taitettu, lähetetään se vielä kirjoittajalle tarkistettavaksi. Tällöin tekstiin muutetaan enää pienemmät aiemmissa vaiheissa katveeseen jääneet puutteet sekä taitossa tapahtuneet virheet.

Hyväksytyn käsikirjoituksen julkaisuaika vaihtelee tarjonnan ja lehtien ilmestymisen mukaan. Keskimääräinen julkaisuaika käsikirjoituksen lähettämisestä lehdessä julkaisuun on noin vuosi. Toimitukseen lähetetyistä artikkelikäsikirjoituksista tällä hetkellä noin kolmannes julkaistaan.

Kasvatus julkaisee 1–2 teemanumeroa vuodessa, joissa julkaistaan pääsääntöisesti teemanumeron toimittajien hyväksymiä artikkeleita ja katsauksia (maksimimäärä 6 tieteellistä artikkelia kussakin numerossa). Jos teemanumero uhkaa kuitenkin jäädä vajaaksi, lehti voi täydentää sitä toimitukseen saapuneilla, teemaan sopivilla artikkeleilla.