Tee kirja-arvio

 

Kasvatus-lehti julkaisee kirja-arvioita ajankohtaisista kasvatuksen ja koulutuksen alaan liittyvistä teoksista.

Toimituksen uudistettu linjaus kirja-arvioihin on seuraava: Kirja-arvion kirjoittajan on rekrytoitava itse arvioitsija. Arvioitsijan (tai kirjoittajan itsensä) tulee olla vähintään dosenttitasoinen alan asiantuntija, joka ei ole jäävi arvioitavan kirjan eikä kirja-arvion tekijän suhteen. Toimitus päättää edellä kuvatun arvioinnin kautta hyväksytyn kirja-arvion julkaisemisesta sen saatuaan.

Kirja-arvioiden pituus on noin 4 sivua (Times new roman; 1,5 riviväli; 12 pt, reunat 2,5 cm); useamman samaan aiheeseen liittyvän kirjan arvostelu voi olla pidempi.

Kirja-arvioon liitetään otsikko, kirjan tiedot, itse arvio ja kirjoittajan yhteystiedot

Kirjan tiedot: Kirjan kirjoittajan (kirjoittajien) tai toimittajan (toimittajien) sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi, teoksen nimi, kustantajatiedot ja sivumäärä. Jos arvioitava teos on käännetty toisesta kielestä, on tietoihin merkittävä myös kääntäjä (suomentaja) ja teoksen alkuperäinen nimi. Esim.

Brown, Phillip; Lauder, Hugh & Ashton, David 2011. The global auction. The broken promises of education, 
jobs, and incomes. Oxford: Oxford University Press. 208 s.


Rakenne: johdanto, kirjan yleisesittely, sisällön tarkempi esittely (sisältäen arviointia), lopetus. Arviossa on hyvä tuoda esiin seuraavia seikkoja:

 • mikä on kirjan keskeinen teema; mihin kontekstiin se liittyy
 • kuka/ketkä on/ovat toimittaneet tai kirjoittaneet kirjan (hieman taustaa, jos tiedossa)
 • kenelle kirja on suunnattu, ja kenelle sitä suosittelet
 • miten kirja rakentuu: onko ratkaisu onnistunut, jäitkö kaipaamaan jotain
 • mikä oli kirjan parasta antia; mitä jäit kaipaamaan
 • mitä ajatuksia kirja herätti.

Lukujen kirjoittajiin viitattaessa käytetään etu- sekä sukunimeä (ainakin ensimmäisen kerran mainittaessa).

Arvioihin voi tuoda myös aiheeseen liittyvää teoksen ulkopuolista ajankohtaista pohdintaa, jos se selvästi auttaa lukijaa ymmärtämään käsitellyn aiheen merkitystä, ajankohtaisuutta, käsitteitä tms.
Kirja-arvioihin ei kuitenkaan laiteta lähdeluetteloa.

Tiedustelut: kasvatus-toimitus (at) jyu.fi


KIRJOJA ARVIOINTIIN

Jos haluat tehdä näistä kirja-arvion, ota yhteyttä toimitukseen, niin lähetämme kirjan sinulle. Julkaistavan arvion tekijä saa pitää kirjan. Arvioista ei makseta palkkioita. 

 • Varhaiserityiskasvatus (2022) Päivi Pihlaja ja Riitta Viitala (toim.)
 • Pienet tuetut askeleet: Varhaiskasvatuksen uudistuva tuki ja kehittyvät käytännöt (2022)
  Noora Heiskanen ja Marja Syrjämäki (toim.)
 • Nuancing Young Masculinities: Helsinki Boys' Intersectional Relationships in New Times (2022)
  Marja Peltola ja Ann Phoenix (ladattavissa elektronisena kirjana tai PDF-tiedostona, saatavana myös painettuna teoksena)
 • Lapsen hyvinvointi alkaa kodista (2022)
  Lea Pulkkinen

Kirja-arvion voi tehdä myös jostain muusta ajankohtaisesta teoksesta. Tällöin kannattaa ottaa sähköpostitse yhteyttä toimitukseen ja varmistaa, ettei kyseisen kirjan arvioista ole jo sovittu kenenkään muun kanssa.

Toimitus voi myös tiedustella arviointikappaleita tässä mainitsemattomiin kotimaisiin ja ulkomaisiin uutuusteoksiin (esim. Routledgen uutuudet http://www.routledge.com/education/; Sensen uutuudet https://www.sensepublishers.com/catalogs/subjects/).