Tee kirja-arvio

 

Kasvatus-lehti julkaisee kirja-arvioita ajankohtaisista kasvatuksen ja koulutuksen alaan liittyvistä teoksista. Kirja-arvioiden pituus on noin 4 sivua (times new roman; 1,5 riviväli; 12 pt); useamman samaan aiheeseen liittyvän kirjan arvostelu voi olla pidempi.

Kirja-arvioon liitetään otsikko, kirjan tiedot, itse arvio ja kirjoittajan yhteystiedot (ks. ohjeita kirjoittajille-> kansilehti). Arviossa on hyvä tuoda esiin seuraavia seikkoja:

  • mikä on kirjan keskeinen teema; mihin kontekstiin se liittyy
  • kuka/ketkä on/ovat toimittaneet tai kirjoittaneet kirjan (hieman taustaa, jos tiedossa)
  • kenelle kirja on suunnattu, ja kenelle sitä suosittelet
  • miten kirja rakentuu: onko ratkaisu onnistunut, jäitkö kaipaamaan jotain
  • mikä oli kirjan parasta antia; mitä jäit kaipaamaan
  • mitä ajatuksia kirja herätti.

Lukujen kirjoittajiin viitattaessa käytetään etu- sekä sukunimeä (ainakin ensimmäisen kerran mainittaessa). Kirjoittaja voi tuoda esiin myös aiheeseen liittyvää teoksen ulkopuolista ajankohtaista pohdintaa, jos se selvästi tukee arviota tai auttaa lukijaa ymmärtämään käsitellyn aiheen merkitystä, ajankohtaisuutta, käsitteitä tms. Arvion rakenne on yleensä seuraava: johdanto, kirjan yleisesittely, sisällön tarkempi esittely (sisältäen arviointia), lopetus. Kirja-arvioissa ei käytetä lähdeluetteloa. Arvioiden julkaisupäätöksen tekee Kasvatuksen päätoimittaja.

Kirjan tiedot merkitään seuraavasti: Kirjan kirjoittajan (kirjoittajien) tai toimittajan (toimittajien) sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi, teoksen nimi, kustantajatiedot ja sivumäärä. Jos arvioitava teos on käännetty toisesta kielestä, on tietoihin merkittävä myös kääntäjä (suomentaja) ja teoksen alkuperäinen nimi. Esim.

Brown, Phillip; Lauder, Hugh & Ashton, David 2011. The global auction. The broken promises of education, jobs, and incomes. Oxford: Oxford University Press. 208 s.

Valmiit kirja-arvioinnit ja tiedustelut: kasvatus-toimitus (at) jyu.fi

Seuraavassa joitain toimituksessa olevia teoksia. Jos haluat tehdä näistä kirja-arvion, ota yhteyttä toimitukseen, niin lähetämme kirjan sinulle. Arvioista ei makseta palkkioita. Julkaistujen arvioiden tekijät saavat pitää kirjan. Toki kirja-arvion voi tehdä myös jostain muusta ajankohtaisesta teoksesta. Tällöin kannattaa ottaa sähköpostitse yhteyttä toimitukseen ja varmistaa, ettei kyseisen kirjan arvioista ole jo sovittu kenenkään muun kanssa. Toimitus voi myös tiedustella arviointikappaleita tässä mainitsemattomiin kotimaisiin ja ulkomaisiin uutuusteoksiin (esim. Routledgen uutuudet http://www.routledge.com/education/; Sensen uutuudet https://www.sensepublishers.com/catalogs/subjects/).

Nuancing Young Masculinities: Helsinki Boys' Intersectional Relatioships in New Times (2022)
Marja Peltola – Ann Phoenix (ladattavissa elektronisena kirjana tai PDF-tiedostona, saatavana myös painettuna teoksena)

Lapsen hyvinvointi alkaa kodista (2022)
Lea Pulkkinen

Organisaation aika, muisti ja etiikka (2021)
Jussi Onnismaa

Kieli tarttuu leikiten: Varhennettu kielenopetus (2021)
Ilona Leimu

Positiivinen johtaminen: Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla (2020)
Sanna Wennström
 
Näinkö historiaa opitaan? (2020)
Jukka Rantala – Mikko Puustinen – Amna Khawaja – Marko van den Berg – Najat Ouakrim-Soivio

Positiivinen kasvatus (2020)
Tiia Trogen