23.10.2018

Ajankohtaista

Tule vierailevaksi toimittajaksi tekemään teemanumeroa!

Onko mielessäsi hyvä aihe Kasvatuksen syksyn 2020 tai kevään 2021 teemanumeroksi? Onko Sinulla halua ja asiantuntijuutta koota teemanumero? Lähetä teemanumeroehdotuksesi 8.11. mennessä osoitteeseen kasvatus-toimitus@jyu.fi.

Teemanumeroehdotus on noin kolmen sivun esitys, jossa kerrotaan seuraavat tiedot:

 • tarkasteltava teema, sen rajaus ja aiheen merkitys
 • teemanumeron toimittajien tutkimus ja asiantuntijuus teeman parissa sekä kokemus toimittamisesta
 • kirjoittajakutsu eli kuvaus siitä, millaisia tekstejä teemanumeroon toivotaan.

Aiemmat teemat Kasvatuksen verkkosivuilla: http://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/teemanumerot.

 

Ilmoittautuminen Kasvatustieteen päiville on alkanut

KT-paivat-koko-sivun-mainos.tif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen kasvatustieteellinen seura ry julistaa haettavaksi:  

Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinto junioritutkijalle  

Suomen kasvatustieteellisen seuran vuoden 2018 teemana on Kohti kasvatuksen tulevaisuutta – Uudet suunnat ja tutkijasukupolvet. Teeman mukaisesti seura julistaa haettavaksi kaksi väitelleen junioritutkijan artikkelipalkintoa. Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinnolla halutaan nostaa esille nuoria kasvatustieteen tutkijoita ja innostaa heitä jatkamaan alkanutta tutkijan uraa.   

Palkinnon saajaa voivat ehdottaa kasvatustieteen alan asiantuntijat ja lukijat, myös ohjaaja, yhteistyökumppani tai kirjoittaja itse. Yksi ehdottaja voi tehdä vain yhden artikkelipalkintoehdotuksen.  Palkintoja jaetaan kaksi, kumpikin on suuruudeltaan 500 euroa. Palkinnot jaetaan Kasvatustieteen päivillä Tampereella marraskuussa 2018. 

Ehdotukset palkinnon saajasta perusteluineen ja ehdotettava artikkeli pdf-muodossa on lähetettävä 30.9.2018 klo 24.00 mennessä e-lomakkeella (https://elomake.uef.fi/lomakkeet/20339/lomake.html).

Junioritutkijan kriteerit: 

 • Ehdokkaan on oltava väitellyt, väittelyvuodesta saa olla enintään kahdeksan vuotta (pois lukien äitiys- ja vanhempainvapaat). 
 • Ehdokkaan on oltava Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsen.

Artikkelin kriteerit: 

 • Artikkelin pitää olla kasvatustieteen alan artikkeli. 
 • Ehdokkaan on oltava ykköskirjoittajana artikkelissa. 
 • Artikkeli on julkaistu vertaisarvioidussa referee-lehdessä. 
 • Artikkeli ei saa olla osa väitöskirjaa. 

Arviointimenettely: 

Arviointikriteerit:

 • aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus 
 • tutkimuksen menetelmällinen laadukkuus 
 • innovatiivisuus 
 • lisää tutkimustietoa ja ymmärrystä artikkelin aiheesta 
 • yleisarvio.

 

Kirjoita globaalikasvatus-teemanumeroon!

Kasvatuksen numero 5/2019 on globaalikasvatuksen teemanumero, joka esittelee globaalikasvatuksen tutkimusta: perusteita, historiaa ja toteutusta. Teemanumeron käsikirjoitukset lähetetään 30.11.2018 mennessä osoitteeseen elina.lehtomaki[at]oulu.fi. Lue lisää: https://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/teemanumerot

 

Tule mukaan tekemään laadukasta lehteä!

Kirjoita kirja-arvostelu tai ehdota arvosteltavaa kirjaa! Luitko juuri uuden teoksen, josta muidenkin olisi hyvä kuulla? Saitko teoksesta uutta tietoa tai ideoita opetukseen, vai koitko hyvän aiheen käsittelyn puutteelliseksi? Kasvatus-lehti ottaa mielellään vastaan kirja-arvioita uusista kasvatusalan julkaisuista – niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin. Kirja-arviot ovat mainio tapa vaikkapa jatko-opiskelijalle saada äänensä kuuluviin ja kokemusta kirjoittamisesta. Tai jos et itse ehdi arviota tekemään, vinkkaa toimitusta (kasvatus-toimitus@jyu.fi) mielenkiintoisesta kirjasta. Ideoita arvioitaviin kirjoihin ja ohjeet kirja-arvostelun tekemiseen löydät osoitteesta http://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/tee-kirja-arvio.

 

Kasvatus on kakkostason lehti

Julkaisufoorumin lehtiluokitusta tarkastettiin keväällä 2012. Kasvatus-lehti on tällä hetkellä ainoana kotimaisena, suomenkielisenä lehtenä nostettu tasolle 2, joka on korkein taso, minkä suomenkielinen lehti voi saavuttaa. Tieteellisten seurain valtuuskunnan tekemään Julkaisufoorumiluokitukseen voit tutustua osoitteessa http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/.
 

Uusin numero

Uusimman lehden pääkirjoitus ja abstraktit luettavissa arkistosta.