01.06.2018

Lehden parissa työskentelevät

 

Kasvatuksen toimittamisesta vastaavat toimittaja Anna-Maija Tuuliainen
sekä päätoimittaja dosentti Janne Varjo (HY).

Lisäksi lehden kehittämisestä vastaa toimitusneuvosto,
johon tällä hetkellä kuuluvat

professori Leena Holopainen (ISY)
yliopistonlehtori Jyri Linden (TaY)
professori Risto Rinne (TY)
dosentti Auli Toom (HY)
toimittaja Anna-Maija Tuuliainen (JY)