Julkaisut

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21 (1), 14-30 (2019). Open access

Rekola, M., Nippala, J., Tynjälä, P., & Virtanen, A. Modelling competences and anticipating the future competence needs in the forest sector. Silva Fennica, 52 (3), 9983 (2018). doi:10.14214/sf.9983 Open access

Valtonen, T., Kukkonen, J., Sointu, E., Pöntinen, S., Stehlik, T., Näykki, P., . . . , & Mäkitalo-Siegl, K. Development in pre-service teachers’ readiness to use ICT in education : longitudinal perspectives. In E. Langran, & J. Borup (Eds.), SITE 2018 : Proceedings of the 29th International conference of Society for Information Technology and Teacher Education (pp. 1755-1763). Chesapeake: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) (2018). https://www.learntechlib.org/primary/p/182765/

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Monipuolinen pedagogiikka tukee työelämätaitojen kehittymistä. Ruusupuiston uutiset (2017)., 2017). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2017-luonnos/2-tyoelam... Open access

Virtanen, A., Tynjälä, P., Rekola, M., Kortesmaa, A., Honkimäki, S., & Tiusanen, E. Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa : opettajien näkökulma. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (1), 31-46 (2017).

Tynjälä, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. Developing social competence and other generic skills in teacher education : applying the model of integrative pedagogy. European Journal of Teacher Education, 39 (3), 368-387 (2016). doi:10.1080/02619768.2016.1171314 Open access

Virtanen, A. Työssäoppimisen pedagogiset käytännöt sosiaali- ja terveysalalla. In J. Tuomi, S. Ketola, & L. Nuutinen (Eds.), Taito 2016 : oppimisen ydintä etsimässä (pp. 185-195). Tampere, Finland: Tampereen ammattikorkeakoulu (2016). http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2016-oppimisen-yd...

Nippala, J., Rekola, M., Tynjälä, P., & Virtanen, A. Osaamisen mittaus ja osaamistarvekartoitukset metsäalalla. Metsämiesten säätiö (2015). https://koot2015.files.wordpress.com/2015/02/koot_osaamisen_mittaus.pd...

Penttinen, L., Karhu, K., Liimatainen, J. O., Keskinarkaus, P., Skaniakos, T., Palonen, T., . . . Anttonen, T. Yliopistosta työelämään : opintopolun työelämäorientaatiota tukemassa. : Jyväskylän yliopisto (2014). http://www.yliopistostatyoelamaan.fi/files/4914/0238/7572/yliopistosta... Open access

Virtanen, A. Työssäoppiminen - harjoittelujärjestelmien lippulaiva. In S. Pihlajaniemi, T. Villa, E. Lavikainen, & L. Valkeasuo (Eds.), Oppia ikä kaikki - kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa (pp. 25-38). Helsinki, Finland: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (2014). https://drive.google.com/file/d/0Bz1V9P-a-cT2N2F1RWtrYnlJR0k/view?pli=... Open access

Virtanen, A. Koulutusalat työssäoppimisen erilaisina oppimisympäristöinä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (1), 10-27 (2014).

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. Factors promoting vocational students’ learning at work: study on student experiences. Journal of Education and Work, 27 (1), 43-70 (2014). doi:10.1080/13639080.2012.718748 Open access

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (4), 44-59 (2014).

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Vuorovaikutteinen opetus osana integratiivista pedagogiikkaa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 89-99). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (2013).

Virtanen, A. Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 15 (3), 114-119 (2013).

Virtanen, A. Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä. : University of Jyväskylä (2013). Open access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. Kohti työelämätaitoja kehittävää yliopistopedagogiikkaa - opiskelijoiden näkökulma. Yliopistopedagogiikka, 20 (2), 2-10 (2013). Open access

Virtanen, A., & Penttilä, J. Harjoittelut kasvualustoina yliopisto-opiskelijoiden osaamisen konkretisoitumiselle ja uusien taitojen oppimiselle. Kasvatus, 43 (3), 268-278 (2012).

Penttilä, J., & Virtanen, A. Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen. In K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen, & P. Pynnönen (Eds.), Opiskelijaterveys (pp. 176-177). Helsinki, Finland: Kustannus Oy Duodecim (2011).

Virtanen, A. Kohti tulevien asiantuntijoiden oppimisympäristöjen rakentamista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta (verkkolehti) (2011)., 2). http://www.kieliverkosto.fi Open access

Virtanen, A. Pedagogiikan avulla voidaan tukea oivaltamaan yliopistossa opitun käyttökelpoisuus työelämässä. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 16-19). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (2011).

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. Koulutusalojen työelämäpedagogiset käytännöt opiskelijoiden ammatillisen identiteetin rakentumisen perustana. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen, & P. Tynjälä (Eds.), Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus (pp. 97-117). Helsinki, Finland: WSOY (2010).

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Collin, K. Characteristics of workplace learning among Finnish vocational students. Vocations and Learning, 2 (3), 153-175 (2009). doi:10.1007/s12186-009-9022-9 Open access

Collin, K., Paloniemi, S., Virtanen, A., & Eteläpelto, A. Constraints and challenges on learning and construction of identitites at work. Vocations and Learning. Studies in Vocational and Professional Education, 1 (3), 191-210 (2008). doi:10.1007/s12186-008-9011-4 Open access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. Students' experiences of workplace learning in Finnish VET. European Journal of Vocational Training, 2008/2 (44), 199-213 (2008). Open access

Virtanen, A., & Tynjälä, P. Les étudiants expérimentent la formation sur le lieu de travail en Finlande. Revue Européenne de Formation Professionelle, 44 (2), 217-232 (2008).

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Stenström, M.-L. Field-Specific Educational Practices as a Source for Students' Vocational Identity Formation. In S. Billett, C. Harteis, & A. Eteläpelto (Eds.), Emerging Perspectives of Workplace Learning (pp. 19-34). Rotterdam: Sense (2008). Open access

Virtanen, A. Ammatillinen aikuiskoulutus: taustaa, kirjoa ja nykytilaa. In K. Collin, & S. Paloniemi (Eds.), Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä (pp. 93-122). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus (2007).

Virtanen, A., & Collin, K. Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. In A. Eteläpelto, K. Collin, & J. Saarinen (Eds.), Työ, identiteetti ja oppiminen (pp. 216-235). Helsinki, Finland: WSOY (2007).

Virtanen, A., & Vähäsantanen, K. Kongressimatkalla Hollannissa. Kasvatus, 38 (1), 82-84 (2007).

Virtanen, A. Tulevaisuuden työssäoppimisen toteuttamismalli. Kasvatus, 37 (4), 410-412 (2006).

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Skill learning at work: Investigations into student experiences of on-the-job learning. Special Edition of the Finnish Journal of Vocational and Professional Education, (1), 106-116 (2005).

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Työssäoppiminen opiskelijoiden arvioimana tekniikan ja liikenteen alalla sekä sosiaali- ja terveysalalla. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7 (4), 9-21 (2005).

Tynjälä, P., & Virtanen, A. Mitä taitoja työssä opitaan? Opiskelijoiden kokemuksia työpaikalla oppimisesta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 7 (1), 24-33 (2005).

Tynjälä, P., Virtanen, A., & Valkonen, S. Työssäoppiminen Keski-Suomessa. Taitava Keski-Suomi -tutkimus. Osa I. : Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos (2005).

Virtanen, A., Tynjälä, P., & Valkonen, S. Työssäoppiminen opoiskelijoiden arvioimana Helsingin kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa. : Helsingin kaupungin opetusvirasto (2005).

Tynjälä, P., Virtanen, A., Volanen, M. V., & Nikkanen, P. Integrating Work and Learning: Experiences from School-Workplace Networking in Central Finland. In H. Nitschke (Ed.), Learning Lab 2004 Denmark (2004). http://wl-conference2004.lld.dk/abstractspapers.html