Esitykset

Torvelainen Päivi, Gerlander Maija, Taalas Peppi, Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Kallio Eeva. Miten asennoituminen ja motivaatio viestintä- ja kieliopintoja kohtaan sekä akateemiset tekstitaidot kehittyvät kandidaattiopintojen aikana?. Kielikeskuspäivät. Helsinki, Suomi, 5.12.2023

Virtanen Anne, Huusko Mira, Tynjälä Päivi, Saarinen Taina. Opiskelijoiden työssäkäynnin hyödyntäminen ammattikorkeakouluopinnoissa - Opiskelijoiden, opettajien ja opintohallinnon edustajien kokemuksia. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Pori, Suomi, 2.11.2023

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu, Laitinen-Väänänen Sirpa. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajien työssä. Peda-forum 2023. Tampere, Suomi, 8.6.2023

Gerlander Maija, Torvelainen Päivi, Taalas Peppi, Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Kallio Eeva. Yliopisto-opiskelijoiden monikielinen vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen: seurantakysely itsearvioinnin välineenä. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 30.9. – 1.10.. Tampere, Suomi, 30.9.2022

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Gerlander Maija, Taalas Peppi, Kallio Eeva. Pedagogiset käytännöt työelämätaitojen oppimista tukemassa – Itsearviointiin perustuvan mittarin kehittäminen. Peda-forum 2022. Helsinki, Suomi, 25.8.2022

Virtanen Anne. Määrällisten tutkimusmenetelmien aikana syntyneet haavat sekä niiden juuret ja parannuskeinot - Kasvatustieteen opiskelijoiden näkökulma. Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät. Tampere, etäkongressi, Suomi, 10.2.2022

Virtanen Anne, Lauritsalo Kirsti, Mäkinen Tommi, Heikki Hurskainen, Tynjälä Päivi. Opiskelijoiden oppiminen koulutuksen ja työelämän rajapinnalla - Erilaisia näkökulmia. Kasvatustieteen päivät 2021. Jyväskylä, etäkongressi, Suomi, 26.11.2021

Virtanen Anne, Penttinen Leena. Rinnakkaisopintosuunnitelmasta yhteisöllisyyttä, osaamisen tunnistamista ja käytännön kokemusta yliopisto-opintojen ohessa. Kasvatustieteen päivät 2020. Helsinki, Suomi, 15.12.2020

Virolainen Maarit, Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu, Laitinen-Väänänen Sirpa, Mattila Anssi. Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö ja työkokemuksesta oppimisen järjestelyt -ammattikorkeakouluopettajien näkökulma.. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2020. online, Suomi, 10.11.2020

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu, Laitinen-Väänänen Sirpa. Pedagogiset piirteet ja periaatteet ammattikorkeakouluopetuksessa - Opettajien näkökulma. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Helsinki, Suomi, 10.11.2020

Virtanen Anne. Työelämätaidot - Miten ne ymmärretään ja miten ne pitäisi ymmärtää?. Peda-forum. Oulu, verkkototeutus, Suomi, 21.8.2020

Virolainen Maarit, Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T., Laitinen-Väänänen Sirpa, Mattila Anssi. Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö ja työkokemuksesta oppimisen järjestelyt – ammattikorkeakouluopettajien näkökulma. Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2020. Rovaniemi, Suomi, 13.2.2020

Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Virtanen Anne. A pedagogical model to support connectivity: Integrative Pedagogy within ecosystems of learning. EARLI Learning and Professional Development SIG Conference. Geneve, Sveitsi, 13.9.2019

Lauritsalo Kirsti, Mäkinen Tommi, Virtanen Anne, Klemola Ulla, Tynjälä Päivi. Final year of physical education studies – Supporting physical education students’ professional development as a teacher. AIESEP 2019. New York, Yhdysvallat, 20.6.2019

Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Sirpa Laitinen-Väänen, Anssi Mattila. Building partnerships of universities of applied sciences and workplaces from the perspective of ecosystems of learning. NORDYRK 2019. Helsinki, Suomi, 13.6.2019

Virtanen Anne, Lauritsalo Kirsti, Mäkinen Tommi, Klemola Ulla, Tynjälä Päivi. Opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen - Liikunnanopettajakoulutuksen päättövuosi opetussuunnitelmien valossa sekä opettajien ja opiskelijoiden kokemuksina. Peda-forum -päivät. Helsinki, Suomi, 6.6.2019

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Sirpa Laitinen-Väänänen, Anssi Mattila. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat - Opiskelijoiden, opettajien ja työelämäedustajien näkökulmat. Peda-forum -päivät. Helsinki, Suomi, 6.6.2019

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T.. Ammattikorkeakouluopettajien puhetta työelämätaidoista. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Espoo, Suomi, 29.11.2018

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Sirpa Laitinen-Väänänen. Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat ammattikorkeakouluissa. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi, 16.11.2018

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Virtanen Anne. Learning Ecosystems. EAPRLIL2018. Portoroz, Slovenia, 13.11.2018

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Virtanen Anne, Laitinen-Väänänen Sirpa. Oppimisen ekosysteemit. Kokeile ja kehitä-seminaari. Helsinki, Suomi, 8.11.2018

Tynjälä Päivi, Virolainen Maarit, Heikkinen Hannu L.T., Virtanen Anne. A pedagogical model to support connectivity: Integrative pedagogy within ecosystems of learning. EARLI Learning and Professional Development Conference. Geneve, Sveitsi, 13.9.2018

Virolainen Maarit, Tynjälä Päivi, Heikkinen Hannu L.T., Virtanen Anne. Higher education teachers' collaboration with the world of work: Niches, networks and interdependence?. ECER 2018, Bolzano. Bolzano, Italia, 4.9.2018

Heikkinen Hannu L.T., Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Virolainen Maarit. Oppimisen ekosysteemit. eAMK -seminaari. Tampere, Suomi, 23.1.2018

Virtanen Anne, Tolvanen Asko, Niilo-Rämä Mikko, Häkkinen Päivi, Pöysä-Tarhonen Johanna, Näykki Piia, Järvelä Sanna. Luokanopettajaopiskelijoiden 2000-luvun taidot: Strategisen oppimisen taidot ja yhdessä työskentelyyn suhtautuminen ensimmäisten opintovuosien aikana. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 1.12.2017

Vesisenaho Mikko, Virtanen Anne, Fagerlund Janne, Nousiainen Tuula, Rikala Pauliina. 2000-luvun taidot yliopisto-opetuksen kehittämisprojekteissa. Kasvatustieteen päivät 2017. Rovaniemi, Suomi, 30.11.2017

Virtanen Anne. Geneeristen taitojen oppimista tukevat opetuskäytännöt - Kokemuksia kemiasta ja kasvatustieteistä. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 30.11.2017

Virtanen Anne, Mäkinen Tommi, Lauritsalo Kirsti, Ulla Klemola, Tynjälä Päivi. Arviointi ja palaute liikunnanopettajaopiskelijan ammatillista kehittymistä tukemassa. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 30.11.2017

Virtanen Anne, Valtonen Teemu, Kostiainen Emma, Häkkinen Päivi. Tulevien luokanopettajien opetustyö luokanopettajaopiskelijoiden opintokokonaisuuksien suunnitelmissa. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 30.11.2017

Virolainen Maarit, Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Heikkinen Hannu L.T., Laitinen-Väänänen Sirpa. Models of collaboration between higher education and work. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Hämeenlinna, Suomi, 29.11.2017

Vesisenaho Mikko, Juntunen Merja, Häkkinen Päivi, Pöysä-Tarhonen Johanna, Parviainen Tiina, Wikgren Jan, Elomaa Viki-Veikko. Developing virtual reality research in education for understanding the role of emotions,   stress and their underlying brain states in learning. Media Education Conference - MEC 2017. Rovaniemi, Suomi, 28.11.2017

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Factors explaining learning of generic skills: A study of university students' experiences. The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Tampere, Suomi, 1.9.2017

Vesisenaho Mikko, Virtanen Anne, Fagerlund Janne, Nousiainen Tuula, Rikala Pauliina. 21st century skills in higher education development projects. Earli 2017. Tampere, Suomi, 31.8.2017

Virtanen Anne, Vesisenaho Mikko. University teaching development projects using information and communications technology to promote teacher collaboration. European Conference for Educational Research (ECER). Kööpenhamina, Tanska, 23.8.2017

Virtanen Anne, Vesisenaho Mikko, Fagerlund Janne. Opettajien yhteistyö yliopisto-opetuksen tieto- ja viestintäteknologisissa kehittämishankkeissa. Peda-forum -päivät. Vaasa, Suomi, 17.8.2017

Virtanen Anne, Pöysä-Tarhonen Johanna, Häkkinen Päivi, Näykki Piia, Järvelä Sanna. Miten tukea luokanopettajaopiskelijoiden myönteistä suhtautumista yhdessä työskentelyyn?. Peda-forum -päivät. Vaasa, Suomi, 16.8.2017

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Opetuksen, oppimisen ja arvioinnin muodot sekä geneeristen taitojen oppiminen eri tieteenaloilla. Peda-forum -päivät. Vaasa, Suomi, 16.8.2017

Virtanen Anne, Pöysä-Tarhonen Johanna, Häkkinen Päivi, Niilo-Rämä Mikko. Miten luokanopettajaopiskelijat suhtautuvat yhdessä työskentelyyn? Alustavia tuloksia pitkittäistutkimuksesta. Kasvatustieteen päivät. Turku, Suomi, 17.11.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Geneeristen taitojen oppiminen eri tieteenaloilla - Kokemuksia kemiasta ja liikuntapedagogiikasta. Kasvatustieteen päivät. Turku, Suomi, 17.11.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Ammatillisten opiskelijoiden 2000-luvun taitojen oppimista selittävät työssäoppimisen käytännöt – Alakohtainen tarkastelu. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Seinäjoki, Suomi, 9.11.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Rekola Mika, Kortesmaa Aija, Honkimäki Sanna, Tiusanen Esa. Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa – Opettajien näkökulma. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Seinäjoki, Suomi, 9.11.2016

Mäkinen Tommi, Klemola Ulla, Lauritsalo Kirsti, Virtanen Anne. Collaborative pedagogical practices within the teacher education study module: Promoting students' professional development. The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education. Savonlinna, Suomi, 31.8.2016

Virtanen Anne, Vesisenaho Mikko, Fagerlund Janne. Yliopisto-opetuksen tieto- ja viestintäteknologinen kehittäminen opettajien yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistävänä tekijänä. PedaForum. Jyväskylä, Suomi, 18.8.2016

Virtanen Anne, Klemola Ulla, Mäkinen Tommi, Lauritsalo Kirsti. Yliopisto-opintokokonaisuuden yhteisölliset toimintamuodot opiskelijoiden ammatillisen kasvun mahdollistajana. PedaForum. Jyväskylä, Suomi, 17.8.2016

Virtanen Anne, Mäkinen Tommi, Lauritsalo Kirsti, Klemola Ulla. Arviointi yliopisto-opiskelijan ammatillista kasvua tukemassa. PedaForum. Jyväskylä, Suomi, 17.8.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Pedagogiset käytännöt ja geneeriset taidot - Itsearviointiin perustuvan mittarin kehittäminen. PedaForum. Jyväskylä, Suomi, 17.8.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Honkimäki Sanna, Tiusanen Esa, Rekola Mika, Kortesmaa Aija, Laurell Riikka. Metsäalan koulutuksen kehittäminen integratiivisen pedagogiikan mallin avulla. PedaForum -päivät. Jyväskylä, Suomi, 17.8.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Factors explaining learning of generic skills: A study of university students' experiences. The Higher Education Conference. Amsterdam, Alankomaat, 14.7.2016

Tynjälä Päivi, Virtanen Anne. Integrative pedagogy and e-learning. ICA-EDU Colloqvium. Helsinki, Suomi, 16.6.2016

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Opettajankouluttajien diskurssit opetustyöstään yliopistossa. Kasvatustieteen päivät. Vaasa, Suomi, 20.11.2015

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Yliopisto-opiskelijoiden geneeristen taitojen oppimista edistävät pedagogiset käytännöt. Peda-forum -päivät. Helsinki, Suomi, 21.8.2015

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Eteläpelto Anneli. Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Jyväskylä, Suomi, 7.11.2014

Virtanen Anne. Opiskelijoiden oppiminen ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen järjestelmässä. Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman ja valtionavustushankkeiden kehittämisseminaari. Helsinki, Suomi, 7.10.2014

Virtanen Anne. Työssäoppiminen - harjoittelujärjestelmien lippulaiva. Työssä oppii - portti työelämään -projektin seminaari. Helsinki, Suomi, 17.9.2014

Virtanen Anne. Konkretiaa janoava yliopisto-opiskelija. Elopäivät. Oulu, Suomi, 20.8.2014

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Työelämäyhteyksien rooli yliopisto-opiskelijoiden geneeristen taitojen oppimisessa eri tieteenaloilla. Kasvatustieteen päivät. Helsinki, Suomi, 22.11.2012

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Geneeristen taitojen pedagogiikkaa hahmottelemassa. Kasvatustieteen päivät. Helsinki, Suomi, 22.11.2012

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Developing generic skills in university: a pedagogical perspectives. NERA - Nordic Educational Research Association. Jyväskylä, Suomi, 11.3.2011

Virtanen Anne. Yliopisto-opiskelijoiden arvioita opintojensa sujuvuuteen liittyvistä tekijöistä. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 26.11.2010

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Työelämätietämystä lisäävän opintojakson pedagogiset piirteet opiskelijoiden arvioimana. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 25.11.2010

Kalliomäki Annaleena, Virtanen Anne. Opiskelijoiden ammatillisen identiteetin muodostuminen eri koulutusasteilla. Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Helsinki, Suomi, 15.11.2010

Virtanen Anne. Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden arvioita koulutuksen aikana opitusta sosiaali-, terveys- ja hoitoalalla. Työelämän tutkimuspäivät. Tampere, Suomi, 4.11.2010

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Students' Experiences of Learning Generic Skills in University Studies. ECER 2010. Helsinki, Suomi, 25.8.2010

Virtanen Anne. Työelämätaitojen oppiminen koulutuksen aikana. Elopäivät 2010. Turku, Suomi, 20.8.2010

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Stenström Marja-Leena. Field-specific workplace learning in VET. AERA Annual Meeting. Denver, Yhdysvallat, 1.5.2010

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Yliopisto-opiskelijoiden itsearviointeja tietojen ja taitojen oppimisesta. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi, 27.11.2009

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Yliopistokoulutuksen työelämäyhteydet sekä sen tuottamat työelämävalmiudet opiskelijoiden arvioimana. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi, 26.11.2009

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Eteläpelto Anneli. What factors promote students' learning and vocational identity development at work?. ECER 2009. Wien, Itävalta, 28.9.2009

Tynjälä Päivi, Virtanen Anne. Students' competence development at the workplace: Knowledge, skills and the integration of school learning and workplace learning. EARLI Conference. Amsterdam, Alankomaat, 27.8.2009

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Stenström Marja-Leena. Guidance practices in students' workplace learning: Field-specific features. RWL-kongressi (The 6th International Conference on Researching Work and Learning). Roskilde, Tanska, 28.6.2009

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Vocational students' guidance, skill learning and vocational development at work. IAEVG Conference 2009. Jyväskylä, Suomi, 4.6.2009

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Workplace Learning in Finnish VET - Students', teachers' and workplace trainers' perspectives. EARLI Learning and Professional Development SIG Conference. Heerlen, Alankomaat, 13.10.2006

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Työssäoppimisen valmennus ja ohjaus opiskelijoiden arvioimana. Kasvatustieteen päivät. Jyväskylä, Suomi, 18.11.2005

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. Työssäoppiminen opiskelijoiden arvioimana. Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivät 12.-13.10.2005. Helsinki, Suomi, 12.10.2005

Tynjälä Päivi, Virtanen Anne. Connectivity in on-the-job learning in VET. European Conference on Eduacational Research. Dublin, Irlanti, 10.9.2005

Tynjälä Päivi, Nikkanen Pentti, Virtanen Anne, Volanen Matti Vesa. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö Keski-Suomessa. Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivät. Jyväskylä, Suomi, 1.12.2004

Tynjälä Päivi, Nikkanen Pentti, Virtanen Anne, Volanen Matti Vesa. Integrating work and learning: Experiences from school-workplace networking in Central Finland. Workplace Learning - From the Learner's Perspective Conference. Copenhagen, Tanska, 25.11.2004

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi. On-the-Job Learning in Vocational Education Assessed by Students. European Conference on Educational Research. Rethymnon, Kreikka, 24.9.2004