Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset

Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) osallistuu yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) sekä Työn ja Talouden tutkimuksen LABORE:n kanssa Valtioneuvoston rahoittamaan ja VATT:n koordinoimaan tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutuksia. VATT tarkastelee korkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntiä rekisteriaineistojen valossa, Labore arvioi työssäkäynnin vaikutuksia niin ikään rekisteriaineistojen sekä myös tulorajojen nostoon perustuvien analyysien avulla. KTL tarkastelee korkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntiä ja opetuksen järjestämistä haastatteluihin perustuvien analyysien avulla. KTL:n osakokonaisuus kohdentuu erityisesti siihen, miten koulutuksen järjestämisen käytänteitä on kehitetty opiskelijoiden työssäkäynti huomioiden korkeakouluissa ja millaisin koulutuksellisin keinoin opiskelijoiden työssäkäynti tukisi mahdollisimman hyvin opintoja ja työllistymistä. Tulokset julkaistaan hankkeen valtakunnallisessa loppuseminaarissa vuoden 2023 lopussa. Hankkeesta laaditaan kirjallinen loppuraportti. Koulutuksen tutkimuslaitoksesta hankkeeseen osallistuvat tutkimusprofessori Taina Saarinen, yliopistotutkija Anne Virtanen ja professori Päivi Tynjälä.