CLA Administrator Manual_till_examinator_300919.pdf