CLA Administrator Manual_till_examinator_090120.pdf