CLA Administrator Manual_till_examinator_040919.pdf