Esitykset

Virolainen Maarit, Kallio Eeva, Heikkinen Hannu, Tynjälä Päivi, Billett Stephen. Methodological challenges for studying wisdom in practice. Kasvatustieteen päivät 2022. Oulu, Suomi, 24.11.2022

Gerlander Maija, Torvelainen Päivi, Taalas Peppi, Tynjälä Päivi, Virtanen Anne, Kallio Eeva. Yliopisto-opiskelijoiden monikielinen vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen: seurantakysely itsearvioinnin välineenä. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 30.9. – 1.10.. Tampere, Suomi, 30.9.2022

Virtanen Anne, Tynjälä Päivi, Gerlander Maija, Taalas Peppi, Kallio Eeva. Pedagogiset käytännöt työelämätaitojen oppimista tukemassa – Itsearviointiin perustuvan mittarin kehittäminen. Peda-forum 2022. Helsinki, Suomi, 25.8.2022

Kallio Eeva. Ajattelun kehittymisestä aikuisuudessa ja viisaus. Julkisen taiteen taideasiantuntijan kaksivuotinen erikoistumiskoulutus. Jyväskylä (online), Suomi, 21.7.2022

Kallio Eeva. Viisaudesta. Jyväskylä Päijänne Rotaryklubi. Jyväskylä, Suomi, 3.3.2022

Kallio Eeva. Moderni viisaustutkimus ja sivistys: lupauksia ja ongelmia?. Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät, teemaryhmä Sivistyksen tilat. Tampere, Suomi, 10.2.2022

Kallio Eeva. What might be the reasons and drives behind the Bildung-gospel, with what kind of implications?. "Bildung-gospel: a salvation to wicked problems?" ikuiskasvatuksen tutkimusseminari, esiseminaari. Tampere, Suomi, 9.2.2022

Kallio Eeva. Wisdom and Learning. Världsfilosofidagen 2021. Tema Visdom. Stockholm, Ruotsi, 20.11.2021

Kallio Eeva, Mascolo Michael, Bidell Thomas. Integration and Holism in Psychology: Where have we gone wrong?. Integration and Holism in Psychology: Where have we gone wrong?. London, Iso-Britannia, 8.6.2021

Kallio Eeva, Isomäki Hannakaisa, Virtanen Anu. Wisdom and ethics with Socratic dialogue– training university students in information technology. European Society for Research in Adult Development. online, Suomi, 24.4.2021

Kallio Eeva. On wisdom. Environmental care and social progress: impacts of beliefs, values and gender 27.11.2020. Tampere, Suomi, 27.11.2020

Kallio Eeva. Onko viisaudella varjo?. Viisaus ja viisastelu. Keynote prof. Samil Pihlströmin ja Prof. Tanel Kukkosen kanssa.. Helsinki, Suomi, 17.10.2020

Hämäläinen Mirja, Kallio Eeva. Language education as philosophical practice in higher education:Uncommon but possible combination?. 9th Nordic Conference on Philosophical Practice. Helsinki, Suomi, 4.5.2019

Hämäläinen Mirja, Kallio Eeva. Global English, dialogue, ethics and wisdom – a new combination in higher education?. NERA conference 2019. Uppsala, Ruotsi, 7.3.2019

Kallio Eeva, Hämäläinen Mirja. Akateeminen opetus, dialogi ja viisaus: mahdoton yhtälö?. Kasvatustieteen päivät, Tampere. Tampere, Suomi, 16.11.2018

Kallio Eeva, Isomäki Hannakaisa, Cassidy Charles David, Spännäri Jenni. Highlighting different aspects of wisdom research. Workshop. SANORD. Jyväskylä, Suomi, 15.8.2018

Kallio Eeva. Ajattelu, viisaus ja digitalisaatio. YJOS5110 Johtaminen ja organisaatiot digitalisoituneessa toimintaympäristössä. Johtamisen yhteisseminaari (JYU, JAMK, ILMASK). Jyväskylä, Suomi, 3.5.2018

Kallio Eeva. Millainen on viisas opettaja ja mentori. Verme mentorikoulutus. Helsinki, Suomi, 25.1.2018

Kallio Eeva. Ajattelun kehitys aikuisuudessa ja viisaus -utopiaako?. Kriittinen korkeakoulu, Jyväskylä yleisöluento. Jyväskylä, Suomi, 12.12.2017

Kallio Eeva. Development of thinking in adulthood. YPE-opinnot yliopiston opettajille. Jyväskylä, Suomi, 28.11.2017

Kallio Eeva. Mitä on viisaus?. Kriittinen korkeakoulu Jyväskylä, Filocafe. Jyväskylä, Suomi, 27.11.2017

Kallio Eeva. Viisaus kasvatuksessa. KEOS 2017. Jyväskylä, Suomi, 25.11.2017

Kallio Eeva. Mitä on viisaus ja miksi sitä tarvitaan juuri nyt?. Torstaina iltapäivällä. Helsinki, Suomi, 16.11.2017

Kallio Eeva. Keskustelua viisaudesta. Jyväskylän sosialidemokraatit, Wanhat toverit. Jyväskylä, Suomi, 14.11.2017

Kallio Eeva. Mitä viisaus on ja miksi sitä tarvitaan nykyajan työelämässä. Viisaus työelämässä HY+ aamukahvitilaisuus. Helsinki, Suomi, 27.10.2017

Kallio Eeva. Wisdom as emerging object of study in current scientific research. The significance of spiritual values in contemporary education and research. Helsinki, Suomi, 6.10.2017

Kallio Eeva. Why field of wisdom research is so vague and difficult to formalize and does it matter?. Study of wiadom- theoretical discussion of emerging empirical research. Jyväskylä, Suomi, 2.10.2017

Kallio Eeva. Ajattelun kehitys aikuisuudessa kohti moninäkökulmaisuutta. Suomen Olympiakomitean valtakunnallinen korkea-asteen kaksoisuraseminaari. Jyväskylä, Suomi, 20.9.2017

Kallio Eeva. Different orientations to research of wisdom. Public seminar on research on wisdom. Jyväskylä, Suomi, 15.8.2017

Kallio Eeva. Viisaus. Suomen refleksologit ry. kesäpäivät. Turku, Atun saari, Suomi, 4.8.2017

Kallio Eeva. Wisdom asultimate goal of higher education? So old-fashioned phenomenon to be forgotten? Or wait.... 13th Summer Days of the Finnish Research network on History and Philosophy.. Tampere, Suomi, 7.6.2017

Kallio Eeva. Commentary of keynote by Prof. Monica Ardelt " ‘Characteristics of Wise Organizations’. “(Re)Search of Wisdom in Working life and Beyond “. Helsinki, Suomi, 26.9.2016

Kallio Eeva. Panel: Methods and insights: How, why and where to approach wisdom in research? (all speakers/commentators). “(Re)Search of Wisdom in Working life and Beyond “. Helsinki, Suomi, 26.9.2016

Kallio Eeva. Multifaceted wisdom. European Society for research in Adult Development. Hague, Alankomaat, 27.5.2016

Kallio Eeva, Utriainen Jukka. Development of university students’ critical thinking skills: the case of Finnish students. European Society for research in Adult Development. Haag, Alankomaat, 26.5.2016

Kallio Eeva. Adult learning processes and wisdom in education and work. JYU Education Research Spring Colloquium, Changing Environments of Learning and Growth. Jyväsktlä, Suomi, 14.4.2016

Kallio Eeva. Aikuinen - tieto ja oppiminen. Opintojaksoluento Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opetusjakso. Aikuinen - tieto ja oppiminen. Jyväskylä, Suomi, 15.3.2016

Kallio Eeva. Definitions and approaches to adult mature cognition-from subjectivity to socially mediated knowledge. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen. Jyväskylä, Suomi, 19.2.2016

Kallio Eeva. Scientific thinking: development and teaching. YPE-opinnot, ulkolaiset opiskelijat. Jyväskylä, Suomi, 15.12.2015

Kallio Eeva. Tieteellisen ajattelun opettaminen ja oppiminen. Yliopistopedagogiset opinnot, JY. Jyväskylä, Suomi, 9.12.2015

Kallio Eeva. Kriittisen ajattelun kehittyminen ja kehittäminen. Kasvatustieteiden tiedekunta pedagogiset. Jyväskylä, Suomi, 29.10.2015

Kallio Eeva. Integration as psychological term and as experiental practice: mindfulness and taiji training. ESRAD symposium, Helsinki: What exceptional capabilities are needed for prospering in the 21th century. Helsinki, Suomi, 23.5.2014

Kallio Eeva. Concepts of change, progress, development and hierarchy in development - some reflections and bits of thought. ESRAD symposium, Helsinki: What exceptional capabilities are needed for prospering in the 21th century. Helsinki, Suomi, 22.5.2014

Kallio Eeva, Ursin Jani, Lindblom-Ylänne Sari, Seppälä Hannele. Lyhyt johdatus aikuisen ajattelun kehittymiseen. Aikuisen ajattelun kehittymisen tutkimuksen menetelmistä. Jyväskylä, Suomi, 14.3.2014

Kallio Eeva. Aikuisen ajattelua kuvaavista malleista ja niiden sovellettavuudesta korkeakoulupedagogiikkaan. Kasvatustieteen päivät 21-22.11.2013. Jyväskylä, Suomi, 21.11.2013

Kallio Eeva, Stålne Kristian, Kjällström Sofia, Utriainen Jukka. A comparison between the SOLO taxonomy and MHC. European Society for Research in Adult Development, annual conference. Freiburg im Breisgau, Saksa, 2.6.2013

Kallio Eeva. Ages of man in the history of science and modern life-span theories in psychology. European Society for Research in Adult Development, Annual conference 2013. Freiburg im Breisgau, Saksa, 1.6.2013

Utriainen Jukka, Marttunen Miika, Kallio Eeva. Kasvatusalan valintakoepistemäärän ja ylioppilaskirjoitusten arvosanojen yhteys kriittisen ajattelun taitoihin. Kasvatustieteen päivät 2012. Helsinki, Suomi, 22.11.2012

Kallio Eeva. Panel discussion on the future of adult development. ESRAD symposium 2012. Portugal, Suomi, 8.7.2012

Kallio Eeva. Generic skills and complex thinking in higher education: co-ordination or contradiction?. Lund, Ruotsi, 17.11.2011

Kallio Eeva. Critical analysis of models iof adult cognitive development: and implications for higher education. EARLI conference. Exeter, Iso-Britannia, 2.9.2011

Liitos Hanna-Maija, Kallio Eeva. Models of scientific thinking and connection to guidance and students' learning in university. EARLI Biennial Conference. Exeter, Iso-Britannia, 29.8.2011

Utriainen Jukka, Metsäpelto Riitta-Leena, Kallio Eeva. Opiskelijavalinnan vaikeus – ennustaako valintakoe ja lukion opintomenestys yliopisto-opinnoissa menestymistä?. Kannattaako korkeakoulutus? Korkeakoulututkimuksen XI kansallinen symposium.. Jyväskylä, Suomi, 22.8.2011

Kallio Eeva. Question of concept of ‘postformal thinking’: conceptual difficulties. Inaugural meeting of ESRAD. Lund, Ruotsi, 24.7.2011

Kallio Eeva, Liitos Hanna-Maija. Models of scientific thinking and connections to students learning in university. NERA Conference Jyväskylä. Jyväskylä, Suomi, 13.3.2011

Liitos Hanna-Maija, Kallio Eeva. Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta opintoprosessin aikana. Kasvatustieteen päivät. Rovaniemi, Suomi, 25.11.2010

Kallio Eeva. Tieteellinen ajattelu työelämätaitona. TeKo-koulutus, OHTY-projekti. Jyväskylä, Suomi, 22.10.2010

Skaniakos Terhi, Kallio Eeva, Tynjälä Päivi. University students' experiences of guidance in Finland: Multifaceted challenges. ECER. Helsinki, Suomi, 26.8.2010

Liitos Hanna-Maija, Kallio Eeva. Complexity of scientific thinking and connections to learning environment in university studies - preliminary results. ECER pre-conference. Helsinki, Suomi, 23.8.2010

Kallio Eeva, Tynjälä Päivi, Skaniakos Terhi. University students' experiences of guidance. Future visions of learning and teaching. Helsinki, Suomi, 14.6.2010

Liitos Hanna-Maija, Kallio Eeva. Tieteellisen ajattelun kehittäminen yliopisto-opetuksessa. Työelämävalmiudet akateemisissa opinnoissa. Jyväskylä, Suomi, 19.3.2010

Kallio Eeva, Liitos Hanna-maija. Opinto-ohjaus ja tieteellisen ajattelun mallit - Alustavia näkökulmia. Kasvatustieteen päivät. Tampere, Suomi, 26.11.2009

Tynjälä Päivi, Kallio Eeva. Integrative pedagogy for developing vocational and professional expertise. EARLI 13th biennial conference for research on learning and instruction. Amsterdam, Alankomaat, 25.8.2009

Liitos Hanna-Maija, Kallio Eeva. Guidance of Studies and Development of Thinking Skills at University-Preliminary results. IAEVG-konferenssi. Jyväskylä, Suomi, 3.6.2009

Kallio Eeva, Liitos Hanna-maija. Esittely: Opiskelijavalintojen ja opiskeluprosessien kehittämishanke. OHTY-tutkijatapaaminen. Jyväskylä, Suomi, 31.3.2009

Tynjälä Päivi, Kallio Eeva. Connective and Integrative Pedagogy for Learning by Developing. Learning by Developing Conference. Helsinki, Suomi, 12.2.2009

Kallio Eeva. Ajattelun kehittyminen ja kehittäminen yliopistokoulutuksessa. Työelämävalmiudet akateemisissa opinnoissa -oppimisverkoston tapaaminen. Tampere, Suomi, 3.10.2008

Kallio Eeva. Integrative thinking in adulthood: evaluation of current research. EARLI Sig 14 Learning and professional development. Jyväskylä, Suomi, 29.8.2008

Kallio Eeva. The development of integrative-dialectical thinking during university studies. EARLI Sig 14 Learning and professional development. Jyväskylä, Suomi, 28.8.2008

Kallio Eeva. Akateeminen asiantuntijuus. JY:n Täydennyskoulutuskeskus, Opetus- ja kasvatusalan yksikkö. Jyväskylä, Suomi, 24.9.2007

Kallio Eeva. Ajattelun voimavarat aikuisuudessa. TATU, Tavoitteena tutkinto. Jyväskylä, Suomi, 27.8.2007

Kallio Eeva, Honkimäki Sanna. Kaksi näkökulmaa yliopisto-opiskelijoiden valintoihin. Peda-Forum päivät. Tampere, Suomi, 25.5.2007

Kallio Eeva. Aikuisen ajattelun kehittyminen, kehittäminen ja arvioiminen. Jyväskylä, Suomi, 14.5.2007

Kallio Eeva. Aikuisuuden ajattelun kehittäminen ja opettamisen haasteet. Tutkimus opetuksen tukena-seminaari. Helsinki, Suomi, 14.12.2005

Kallio Eeva. Aikuisen ajattelun taidot ja valintakokeen haasteet. 3. valtakunnallinen opettajankoulutuksen valintakoeseminaari. Jyväskylä, Suomi, 19.5.2005

Kallio Eeva. Integration of mind and body - 'postformal' development during the lifespan. Universality and divertsity on human cognitive/socio-cognitive development, Symposium. Helsinki, Suomi, 12.1.2005

Kallio Eeva. A psychological perspective on the concept of 'spirituality'. Spirituality as the development of adult thinking. UNESCO conference, Jyväskylä. Jyväskylä, Suomi, 15.6.2003

Kallio Eeva. Henkisyyden käsite aikuisuuden ajattelun kehitystä koskevissa psykologisissa malleissa. Psykologia-kongressi. Jyväskylä, Suomi, 4.9.2002

Kallio Eeva. Mitä on luova yliopisto-opetus? Tapaustutkimus yliopisto-opettajien merkitysattribuutioista. Korkeakoulututkimuksen symposium. Jyväskylä, Suomi, 29.8.2002

Kallio Eeva, Välimaa Jussi, Lautamatti Liisa, Malinen Anita, Aittola Tapio. Teachers developing their teaching. Innovations in Higher Education. Helsinki, Suomi, 1.9.2000

Kallio Eeva. Ajattelun autonomia ja sen kehitettävyys. Korkeakoulututkimuksen symposium. Jyväskylä, Suomi, 9.9.1999

Kallio Eeva. Sosiaalista todellisuutta koskevat uskomukset nuoressa aikuisiässä. Psykologia-kongressi. Jyväskylä, Suomi, 1.9.1994

Kallio Eeva. Beliefs of human nature reflected in the third age.. Third Age Universities AIUTA Congress. Jyväskylä, Suomi, 13.8.1994

Kallio Eeva. Postformaali ajattelu korkeakouluopiskelijoilla. Korkeakoulututkimuksen symposium. Jyväskylä, Suomi, 18.8.1993

Kallio Eeva. The question of postformal reasoning. III European Congress of Psychology. Tampere, Suomi, 8.7.1993

Kallio Eeva. Formaali ja postformaali ajattelu kokeakouluopiskelijoilla. Psykologia-kongressi. Helsinki, Suomi, 3.9.1992